NCC i samarbete om vårdboende och trygghetslägenheter i Ystad

NCC har inlett ett samarbete med Ystadbostäder om nybyggnad av ett vårdboende med 80 platser samt ett 30-tal trygghetslägenheter i Trädgårdsstaden i Ystad. I ett första steg ska parterna tillsammans planera och budgetera projektet.

– Behovet av äldrebostäder har länge varit stort i Ystad, både i form av vårdplatser och trygghetslägenheter, det är därför glädjande att vi nu äntligen kan komma i gång med detta projekt tillsammans med NCC, säger Jimmie Persson, VD Ystadbostäder.

NCC:s uppdrag innebär nybyggnad av ett vårdboende med 72 platser för särskilt boende och åtta korttidsplatser. I anslutning till vårdboendet byggs en huskropp med 33 trygghetslägenheter. 

Uppdraget genomförs som en totalentreprenad i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Ystadbostäder ska planera, budgetera och projektera program- och systemhandlingar för att ta fram en riktkostnad för uppdraget. Detta arbete påbörjas omgående. Därefter övergår projektet i byggfas, vilket beräknas ske i början av 2024.

– NCC har stor erfarenhet av att bygga såväl vårdboende som trygghetslägenheter. Genom att samverka redan i tidigt skede kan vi bidra med lärdomar från tidigare projekt och tillsammans med Ystadbostäder skapa bra boenden för olika skeden i livet och öka våra äldres livskvalitet, säger Ulf Jönsson, affärschef, NCC Building Sweden.