NCC fortsätter asfaltera hållbart i Uppsala kommun

NCC fortsätter asfaltera i Uppsala efter att ännu en gång vunnit kommunens upphandling avseende beläggningsarbeten. En nyckel i upphandlingen var Uppsala kommuns tydliga krav på miljö och hållbarhet.

– Vi uppfyller kommunen högt ställda krav inom det här området. NCC:s medvetna satsning att ställa om till förnybart bränsle i våra asfaltsverk bidrar både till NCC:s minskning av koldioxidutsläpp samt att vi även klarar våra kunders miljö- och hållbarhetsmål, säger Andreas Linder, Region Manager, NCC Industry.

Asfalten som används i Uppsala hämtas från NCC:s miljöanpassade asfaltsverk i Arlanda. Där använder man pellets och tillverkar NCC Green Asphalt, en miljöanpassad asfalt som tillverkas vid lägre temperatur vilket innebär minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid jämfört med konventionellt framställd asfalt.

– Tack vare uppdraget för Uppsala kommun kommer vi även i fortsättningen att sysselsätta cirka 25 personer och räknar vi med våra underentreprenörer sysselsätts ytterligare cirka 10-15 personer, säger Maths Eklund, Site Manager, NCC Industry.

– På prov gör vi nu farthinder på Vårdsätravägen som har mindre negativ påverkan för förare av bussar och annan tung trafik. Vi har tidigare gjort den här typen av farthinder i Göteborg, och vi hoppas och tror det ska falla väl ut även här i Uppsala, berättar Maths Eklund.

Ramavtalet med Uppsala kommun har ett värde på 20 miljoner per år och löper från 1 februari 2019 i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Uppdraget orderanmäls årsvis i affärsområde NCC Industry.

Avtalet avser Uppsala kommun och de kommunala bolagen Uppsala Vatten och Avfall, Fyrishov AB, Uppsala Sport och Rekreationsfastigheter AB.

För mer information, vänligen kontakta;
Maths Eklund, Site Manager NCC Industry, 070-8661905