Fokusbild på en motorväg. Foto: Joakim Kröger

NCC förbättrar säkerheten vid på- och avfart till E16 utanför Sandviken

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att utanför Sandviken skapa säkrare på- och avfart på väg E16. Den nya trafikplatsen ska ge bättre tillgänglighet till Kungsbergets skidanläggning och nya Tuna handelsområde.

Idag är väg 541 från Sandviken till Järbo tätt trafikerad av turister till Kungsbergets skidanläggning. Dessutom används vägen till att nå närliggande återvinningscentral. Ett nytt handelsområde ska också etableras som förväntas öka trafiken ännu mer. Dessutom utökar Microsoft sin anläggning i området vilket ger trafik. En anslutning mellan väg E16 och väg 541 saknas idag vilket gör att trafik till och Järbo måste gå genom Sandviken.

NCC har nu fått i uppdrag att bygga en trafikplats som kommer att avlasta vägen genom Sandviken och öppna för trafik till nya handelsområdet.

- Vi kommer att i totalentreprenad bygga nya på- och avfarter på E16. I uppdraget ingår också att bygga gång- och cykelväg i området samt nya busshållplatser. Vi tycker att det känns bra att med det här arbetet få bidra till att trafiksituationen i området blir säkrare för både bilister och cykel- och gångtrafiken, säger NCC:s projektchef Johan Ramstrand.

Arbetet kommer att påbörjas i augusti då man börjar bygga ramper. Nästa år byggs bland annat den stålbro som ska gå över E16 för gång- och cykeltrafik. Redan hösten 2022 ska arbetet vara klart.

Affären uppgår till cirka 55 MSEK och orderregistrerades i affärsområde NCC Infrastructure i andra kvartalet 2021.