NCC får asfaltskontrakt i Norge

NCC har ingått ett avtal med AF Gruppen om asfaltering av vägprojektet Arendal – Tvedestrand. Asfaltsuppdraget är, med cirka 300 000 ton asfalt, förmodligen det största asfalteringsprojektet som har genomförts i Norden.

Det 23 kilometer långa motorvägsprojektet mellan Arendal och Tvedestrand genomförs av AF Gruppen, och den 7 april blev det klart att NCC Industry fick uppdraget att leverera asfalt till projektet.

– Vi är mycket glada över att ha fått det här avtalet med AF Gruppen på plats. Det är ett strategiskt mycket viktigt avtal för oss, säger Joar Caspersen, asfaltsansvarig på NCC Industry.

AF Gruppens projektledare Erik Frogner är mycket nöjd med valet av Nordens största asfaltaktör, NCC Industry, som samarbetspartner på E18 Arendal - Tvedestrand.

– Med omkring 300 000 ton asfalt är detta förmodligen Norges största asfaltuppdrag, och genom den korta byggtiden kräver det att båda parter gör sitt yttersta för att klara uppdraget i tid, säger Frogner.

20 000 ton i år

Det blir därmed en hög asfaltproduktion på Sørlandet de kommande åren. Redan i år ska 20 000 ton asfalt läggas. Resten fördelas på två hektiska år, 2018 och 2019. I samband med projektet anlägger NCC Industry en ny mobil asfaltfabrik i anläggningsområdet, som tillsammans med befintliga NCC-fabriker på Sørlandet ska leverera asfalt till vägbygget.

– Vi tackar AF Gruppen för det förtroende de visar genom det här asfaltprojektet. Tidsramarna är knappa, men vi har haft ett gott samarbete med AF Gruppen för att ta fram en bra produktions- och genomförandeplan med säkerheten i fokus, säger Caspersen.

Kontakt:

Tor Heimdahl, kommunikationschef, NCC i Norge, tfn: 951 30 693
e: tor.heimdahl@ncc.no
Joar Caspersen, Asfaltsansvarig, NCC Industry, tfn: 458 65 178
e: joar.caspersen@ncc.no