NCC en av entreprenörerna när Helsingborgs sjukhus byggs om

Region Skåne gör sedan några år tillbaka stora investeringar i Helsingborgs sjukhusområde. NCC är en av flera entreprenörer på plats där NCC:s del omfattar sjukhusets infrastruktur samt två nya teknikbyggnader. Ett omfattande teknikprojekt huvudsakligen under mark.

Projektet omfattar ombyggnad av befintlig medieförsörjning i form av el, vatten, avlopp, medicinsk gas samt reservvattentäkt, nybyggnad av två teknikbyggnader och två kulvertar. Även nytt sop- och tvättsystem byggs. De två teknikbyggnaderna är det mest synliga av projektet, då det är det enda ovan mark.

All medieförsörjning och två nya kulvertar

Ombyggnaden innefattar all mediaförsörjning i det befintliga sjukhusets källare och planeras att driftsättas samtidigt som de nya teknikbyggnaderna våren 2021. Mediaförsörjningen anpassas för att kunna hänga med i den tekniska och medicinska utvecklingen och därmed framtidssäkras sjukhuset.
En av kulvertarna är färdig och binder samman medieförsörjningen i det befintliga sjukhuset med en ny sjukhusdel. Den andra kulverten, där byggarbete pågår nu, sammanfogar de nya teknikbyggnaderna med det befintliga sjukhuset.

- Utmaningar i projektet är att det är så installationstätt, vilket kräver noggrann samordning med alla inblandade installatörer. Detta underlättas av att vi jobbat tillsammans så länge att vi hittat ett arbetssätt som fungerar bra, säger Anders Persson, NCC, som varit platschef för projektet sedan 2016.

Ständiga förändringar

- Det är ett stort projekt med många förändringar längs resan. Enligt nuvarande tidplan ska projektet vara klart våren 2021, men vi ser framför oss att det kan bli längre än så också, säger Mikael Thulin, produktionschef NCC.

I vår har en del fått ändras i tidplanen och några icke tidskritiska arbeten har satts på paus för att istället hjälpa till med Corona-relaterade lösningar på sjukhusområdet.

- Alla NCC:are har ställt upp på ett fint sätt och varit beredda att jobba långa dagar för att få fältsjukhus med tillhörande infrastruktur på plats samt en särskild entrébyggnad vid akuten för patienter med misstänkt Covid-19, avslutar Mikael Thulin.