NCC deltar i branschinitiativ för fuktsäkrare hus och byggnader i trä

Ett antal aktörer inom byggindustrin startar tillsammans ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att ta fram anvisningar för hur hus och byggnader i trä ska projekteras så att fuktrelaterade skador undviks.

Hus och byggnader konstruerade i trä och andra organiska och träbaserade materia löper risk för fuktskador, ett faktum som även gäller nybyggda hus. Därför togs initiativ till projektet, som bland annat ska specificera relevanta moment och aktiviteter i en fuktsäkerhetsprojektering.

– Projektet är ett steg i att öka kvalitén och minska risken för fuktrelaterade skador inom byggsektorn, men också ett av många viktiga steg i branschens arbete för att ta ett större ansvar när byggreglerna omarbetas, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på Trä- och Möbelföretagen som är en av initiativtagarna till projektet.

Initiativet startade under andra kvartalet 2022 och beräknas pågå under cirka fyra och ett halvt års tid. Projektet utförs vid och i samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola och Polygon. Akademiska Hus, Trä- och möbelföretagen, TräCentrum Norr, Cementa och Polygon står för huvudfinansieringen, och NCC, OBOS, Lindbäcks och Derome i stöttar och medverkar i projektet genom egentid och egeninsatser.

– I arbetet med minskad klimatpåverkan kommer nya material in i byggprocessen. Att säkra en långsiktig hållbarhet handlar inte minst om att ta ansvar för en lång livslängd och häri är det väldigt viktigt med fuktsäkerheten när vi jobbar med trä och andra biobaserade material, säger Nilla Olsson, teknisk doktor NCC, expert på byggmaterial.