NCC byggstartar kontorshus för IT-verksamheten i Örebro

NCC och Region Örebro län samverkar kring en ny kontorsfastighet för att samla IT-verksamheten i regionen. Efter en inledande fas med projektering har markarbeten startat.

Uppdraget genomförs i samarbetsformen partnering, med projektets bästa i fokus. Den första fasen inleddes hösten 2019 där parterna tillsammans planerat, budgeterat och projekterat uppdraget i syfte att komma överens om en riktkostnad. Nu har produktionen av den nya kontorsbyggnaden startat.

− Det känns bra att vi nu är i gång med byggnationen. Vi har påbörjat sanering av marken i området och fortsätter sedan med pålning, ett moment som vi planerat in till sommarveckorna för att minimera störningarna för intilliggande verksamhet så mycket som möjligt, säger Adam Lennartsson, projektchef NCC Building Sverige.

Byggnaden uppförs på området vid Universitetssjukhuset Örebro och ska samla regionens IT-verksamhet, som idag är utspridd på flera platser. Huset omfattar cirka 5 500 kvadratmeter och byggs i två sektioner om två och tre våningar samt en vindsvåning. Förutom arbetsplatser för cirka 170 medarbetare kommer lokalerna även att rymma mindre lagerytor, godsmottagning och teknikutrymmen.

− Vi fortsätter det givande samarbetet med Region Örebro Län och bygger vidare på erfarenheterna från P-huset och H-huset. Nu ser vi fram emot att tillsammans skapa ändamålsenliga och moderna lokaler för medarbetarna och bidra till en effektivare verksamhet, säger Adam Lennartsson.

NCC har stor erfarenhet av att bygga driftsäkra och flexibla byggnader med höga krav på energieffektivitet. Byggnaden får en hög miljöprofil och ambitionen är att uppnå Miljöbyggnad Guld med låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och bra materialval.

Våren 2022 beräknas byggnaden stå klar.

Se även pressrelease från oktober 2019.