NCC bygger vindkraftsfundament på Orrberget

NCC har fått i uppdrag av OX2 att bygga nio stycken vindkraftsfundament och anlägga nya vägar för byggnationen av Orrberget vindpark. Området ligger på Orrberget-Stensvedberget strax norr om Laxsjön i Ludvika kommun, Dalarna.

– Byggnationer av vindkraftsparker kräver stor hänsyn till miljön och omkringliggande områden vilket NCC har erfarenhet av genom lång tradition. Nyligen har vi arbetat med vindkraftsparkerna Jädraås i Gävle och Svartnäs i Falun och ser fram emot att även anlägga Orrbergets vindpark tillsammans med OX2, säger Johan Eriksson, avdelningschef NCC Infrastructure.

NCC:s uppdrag är en totalentreprenad och går ut på att bygga nio stycken vindkraftsfundament, förstärka och förbättra befintliga vägar i området samt anlägga sex kilometer ny väg. Den yta som kommer att tas i anspråk utgörs av fundament och arbetsytor invid varje vindkraftverk. Vägarna som ska byggas uppe på bergen kommer att vara fyra meter breda med utökad bredd i kurvor för att klara de långa transporterna.

NCC:s arbete inleddes under februari med geotekniska undersökningar inför konstruktion av fundamenten. Vägarbetet påbörjas i maj. Under den senare delen av året påbörjas arbetet med gjutformar och gjutning av fundamenten. Arbetet ska vara klart i början av 2019.

– Inom området har vi identifierat olika typer av naturvärden. Vindkraftverken, vägar samt elinstallationer utformas och anläggs så skonsamt som möjligt med hänsyn till dessa. Inga vindkraftverk kommer att placeras i områden med skyddade naturvärden, säger Anders Sandberg, byggprojektledare OX2.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Björnbom, produktionschef NCC Infrastructure, 070-6572402
Anni Axelsson, kommunikationsansvarig NCC Norr, 070-205 32 87

Bild: OX2