NCC bygger om Hällekis skola

NCC har av Götene kommun fått i uppdrag att utföra om- och tillbyggnad av Hällekis skola. Skolan byggs om till F-6-skola för 150 elever och får ny skolmatsal med mottagningskök. Ordern är värd ca 30 MSEK.

- Vi ser fram emot att få vara med och skapa en trivsam och stimulerande arbetsmiljö för elever och skolpersonal i Hällekis. Vid ombyggnaden kommer  skolan också att anpassas till dagens energikrav,  säger Carl-Johan Appelberg, affärschef NCC Building.

Hällekis skola består i dag av flera byggnader, de äldsta från 1950-talet. Lokalerna är slitna och inte anpassade för dagens pedagogik.

Vid ombyggnaden kommer delar av skolan att rivas. Övriga lokaler byggs om och anpassas till dagens lärogrundplan och pedagogik. Med tilläggsisolering,  nytt ventilationssystem och nya fönster kommer skolan också att få ett behagligt inomhusklimat och lägre energiåtgång

Efter ombyggnaden kommer skolan att inrymma sju klassrum,  grupprum, arbetsrum och förråd. Genom en tillbyggnad får skolan också en ny matsal med mottagningskök.

Arbetet startar omgående och skolan beräknas stå klar till vårterminen 2018.

Illustration: Contekton Arkitekter