NCC-byggd logistikfastighet får unik BREEAM-Outstanding certifiering

Som första e-handelslager i Sverige certifieras nu den NCC-utvecklade logistikfastigheten för ICA e-handelslager med BREEAM nivå Outstanding. Byggnaden, som ligger i Arendal på Hisingen i Göteborg, färdigställdes och lämnades över till fastighetsägaren ICA Fastigheter 2020.

– Vi som fastighetsägare och kravställare är väldigt stolta och nöjda att förvalta och verka i en fastighet med BREEAM nivå Outstanding. ICA Fastigheter har högt ställda hållbarhetsmål och certifieringen är ett resultat av ett bra samarbete mellan ICA Fastigheter, ICA Sverige och NCC, säger Maria Kristensen, chef Inhyrda lokaler & Logistikfastigheter ICA Fastigheter.

Under utvecklingen av fastigheten var NCC:s och ICA Fastigheters gemensamma ambition att minimera projektets miljöpåverkan, och målet var att fastigheten skulle nå högsta certifieringsnivå; Outstanding, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. En certifieringsnivå som är unik för logistikfastigheter i Sverige.

– Vår ambition är att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara projekt i samverkan med våra kunder. Att Stora Bergstomten som första logistikbyggnad nu erhåller BREEAM nivå Outstanding är ett strålande exempel på ett framgångsrikt samarbete i hållbarhetsfrågorna mellan ICA och NCC, säger Johanna Hult Rentsch, avdelningschef NCC Property Development Väst.

Tekniska utmaningar och energieffektivisering

Byggnadens funktion som matvarulager innebar vissa byggtekniska utmaningar. Kyl- och frysutrymmen genererar stor energiåtgång, varför huset byggts med hög lufttäthet och isolerprestanda, både kopplat till byggnadens yttre klimatskärm och de inre delar av byggnaden som skiljer de olika temperaturzonerna åt. Med tidiga tester på en mindre och temporär provbyggnad, och med lufttäthetsprovningar i den uppförda byggnaden, kunde energianvändningen effektiviseras. Målsättningen var att nå 60 procent lägre energianvändning än de krav som Boverket ställer, ett mål som vi sannolikt har uppnått.

De ökade flödena mellan olika temperaturzoner skapar tekniska utmaningar som vi behövde hantera både tekniskt och logistiskt, sett till planeringen av verksamheten. Detta i kombination med den exceptionellt höga ambitionen avseende byggnadens energieffektivitet utgjorde en stor och spännande utmaning, avslutar Johanna Hult Rentsch.

Arendal Green Park möjliggör effektiv logistik

Logistikprojektet ICA:s e-handelslager är på 17 200 kvm och är beläget i Arendal Green Park på Hisingen i Göteborg. Med direkt anslutning till Göteborgs hamn, Nordens största hamn invid riksväg 155, skapar det mycket goda förutsättningar för att få ett effektivt varuflöde både till byggnaden och till slutkund. Vilket är viktigt både ur ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv.

NCC har utvecklat flera logistikprojekt i Arendal Green Park, just nu pågår arbetet med en ny detaljplan på angränsande mark för ytterligare byggrätter som NCC äger.

  • Bild på Arendal från ovan.

  • Bild på ICA-byggnaden från utsidan.

  • Bild inifrån ICA-byggnaden.