Foto: Optiplan
Illustration of the apartment buildings.

NCC börjar bygga tre Svanen-märkta bostadshus i Esbo, Finland

I början av 2021 påbörjar NCC byggnationen av tre bostadshus för Espoon Asunnot och Asuntosäätiö i Karakallio, Esbo. Husen kommer att ansöka om Svanen-märkning. Det totala värdet på kontraktet uppgår till cirka 200 miljoner kronor.

- Med detta projekt vill vi visa att med bra planering och design så kan vi kombinera prisvärdhet med minskade utsläpp. NCC har en bred erfarenhet av Svanen-märkta byggprojekt, som ger en bra guide till hållbart byggande, säger Tuomas Tonteri, chef för Bostäder i Helsingforsregionen på NCC Building Finland.

Tre sjuvåningshus kommer att uppföras på en plats där Espoon Asunnot redan har en bostadsfastighet. Projektet kommer att ge området ett lyft, med totalt 143 hyres- och bostadsrättslägenheter. Byggnationen börjar med röjnings- och rivningsarbete och förväntas bli färdigt i slutet av 2022. Ordern har registrerats i affärsområde Building Nordics under fjärde kvartalet 2020.

- Vi ska bygga fastigheter som erbjuder hållbara och prisvärda bostäder med hög kvalitet till de boende. Livscykelperspektivet är en av våra viktigaste aspekter när vi utvecklas moderna bostäder tillsammans med våra partners. Detta projekt kommer att vara ett utmärkt exempel på ett hållbart kvarter när det är klar, säger Turkka Keravuori, byggdirektör på Asuntosäätiö.

Kriteria för Svanen-märkning innefattar bland annat miljöpåverkan och ursprung och spårbarhet av byggmaterial, kemikaliesäkerhet, fuktkontroll och energieffektivitet. Projektet siktar på att återvinna minst 70 procent av byggavfall och har satt ett numerärt mål för koldioxidavtryck till <1250 kgCO2/m2 (brutto)/byggnad. Målet är att använda solpaneler för att täcka byggnadens hela elektricitetsförbrukning under sommaren.

- Svanen-märkningen säger att du bor i ett säkert, hållbart och bekvämt hem. Vi vill också erbjuda de boende möjligheter till en mer hållbar livsstil genom till exempel digitala informationstavlor, noggranna materialval, energibesparingar och att göra det lättare att cykla. Alla dessa faktorer bidrar till projektets miljöavtryck, säger Pirjo Räihä, Bostadsdirektör på Espoon Asunnot.