NCC belönas med arbetsmiljöpris av Trafikverket

Trafikverkets E4 Förbifart Stockholms arbetsmiljöpris 2018 går till NCC för arbetsmiljöarbetet i samband med täckning av jordslänt. Syftet med Trafikverkets arbetsmiljöpris är att uppmärksamma insatser i projekt som bidrar till bättre arbetsmiljö.

− Jag är väldigt stolt och glad över att NCC:s arbetsmiljöarbete uppskattas av Trafikverket och våra branschkollegor. Alla i projektet har bidragit i arbetsmiljöarbetet och kan känna sig delaktiga i priset. Säkerheten kommer alltid först på NCC från första dagen i projektet till överlämning, säger Leif Ohlsson, projektchef NCC Hjulsta Norra.

Syftet med Trafikverkets arbetsmiljöpris är att uppmärksamma insatser i projekt som bidrar till en bättre arbetsmiljö. Alla entreprenörer vid projektet E4 Förbifart Stockholm välkomnas att tävla med obegränsat antal bidrag. Bidragen har sedan bedömts utifrån effekt på säkerhet och hälsa, hur många som påverkas och övriga effekter till exempel effektivare produktion, höjd produktkvalitet och minskad miljöpåverkan. Av de inskickade bidragen valde Trafikverket ut finalisterna och efter röstning från entreprenörerna korades NCC som vinnare.

− Priset är ett bra initiativ från Trafikverket att sätta fokus på arbetsmiljön och jag är väldigt glad över att vi vann. Det är också ett bra tillfälle för oss entreprenörer att dela kunskap. Jag fick många bra tips från de andra finalbidragen som presenterades, säger Lotta Bjurén, kvalitets- och arbetsmiljösamordnare NCC, projekt Hjulsta Norra.

Stolta vinnare. Leif Ohlsson, projektchef NCC, projekt Hjulsta Norra, och Lotta Bjurén, kvalitets- och arbetsmiljösamordnare NCC, projekt Hjulsta Norra, tar emot priset av Johan Brantmark, projektchef Trafikverket Förbifart Stockholm. Foto Johan Persson och John Bohman.

NCC:s vinnande bidrag

NCC arbetar med Förbifart Stockholm i den del som ska bli betongtråg, betongtunnel och till viss del även bergtunnel i Hjulsta norra. Här arbetar man i en djup bergschakt med risk för nedfallande material i form av till exempel sten och jord. NCC har valt att klä in slänten ner mot bergschaktet i geotextil och stålnät. Materialet är förankrat med jordankare, bergbult och vajrar.

Släntskyddet innebär ett säkrare arbete nedanför bergskärningen med minskad risk för att träffas av fallande material. Underhållet för jordslänten minimeras och det blir färre mantimmar med arbete på hög höjd med risk för fall eller arbete i sele.

Förutom ära och tårtkalas belönas NCC med 25 000 kronor att använda för personalvårdande aktiviteter.