NCC ansvarar för trafiklösningar och avspärrningar vid Falsterbo Horse Show

Vid Falsterbo Horse Show 8-16 juli har NCC ViaSafe helhetsansvaret för trafiklösningar och avspärrningar. Det innebär allt från trafikplanering till avspärrningar och hänvisningsskyltar, så att såväl besökare som tävlande och trafikanter ska känna sig trygga och hitta rätt.

I samband med exempelvis vägarbeten, VA-arbeten och evenemang påverkas ofta trafiken. NCC ViaSafe arbetar med vägavstängningar och hänvisningar för att förbättra säkerheten samt få trafiken att flyta så smidigt som möjligt vid vägomläggningar eller ökad trafik.