NCC allt mer jämställt

Idag är det den internationella kvinnodagen och utvecklingen går mot ett mer jämställt företag på NCC. I koncernledningen och även i styrelsen, om aktieägarna säger ja på stämman, är det helt jämställt. I NCC:s ledningsgrupper är 40 procent kvinnor och 60 procent män men totalt på företaget är det 86 procent män.

Till skillnad från många andra företag har NCC en omvänd situation när det gäller kvinnorepresentation – mer jämställt i toppen och ledningsgrupper, men bara 14 procent kvinnor totalt i företaget, och så lite som 3 procent bland yrkesarbetarna.

– Att vi har många kvinnor i vår styrelse och i ledningsgrupper är viktigt eftersom de tjänar som förebilder och inspiration för andra kvinnor. Vi vet att jämställda grupper bidrar till bättre resultat, säger Christina Lindbäck hållbarhetschef på NCC.

Även om utvecklingen inom NCC går åt rätt håll, och att NCC är mer jämställt än branschen i övrigt, är det en lång väg kvar, med 86 procent män och 14 procent kvinnor i företaget. Det låga antalet kvinnor total sett är inte bara en utmaning för NCC utan för hela branschen.

– Vi står inför en utmaning att hitta rätt kompetenser och det är därför viktigt att attrahera alla målgrupper – både kvinnor och män. Kvinnor behövs i produktionen och vi vet att mångfald är viktigt för arbetsgruppens effektivitet och i slutänden lönsamheten, säger Marie Reifeldt HR-chef på NCC.

NCC:s långsiktiga mål är att de anställda ska spegla samhället i stort. En målsättning är också mer jämställda arbetsgrupper, där inget kön ska utgöra mer än 70 procent. Baserat på 29 ledningsgrupper från koncern, affärsområde, division samt supportfunktionerna, är det 19 ledningsgrupper som uppfyller det målet.