”#metoo kan leda till något bättre för hela byggbranschen”

Under hashtagen #metoo har kvinnor delat upplevelser av ofredanden, kränkningar och övergrepp de blivit utsatta för i olika sammanhang och i olika branscher. Byggbranschen är tyvärr inget undantag. Idag träffas representanter från de största byggbolagen för att diskutera jämställdhet och mångfald i branschen i ett rundabordssamtal. Initiativet görs av Sveriges byggindustriers nya vd Catharina Elmsäter-Svärd efter inspiration från NCC.

– Till skillnad från flera andra branscher kommer det tyvärr inte som en chock att sexuella trakasserier förekommer i byggbranschen, vi är förberedda. Vi behöver också arbeta tillsammans i branschen för att komma åt problemen på riktigt. NCC accepterar inte trakasserier av någon sort och vi arbetar aktivt för att det inte ska förekomma på våra arbetsplatser, säger Christina Lindbäck, Hållbarhetschef på NCC.

Det var i mitten av oktober i år som NCC bjöd in ledande branschföreträdare till ett seminarium för att diskutera hur vi kan förbättra jämställdheten och mångfalden i byggbranschen. Idag, torsdagen den 16 november, gör Sveriges byggindustriers nya vd Catharina Elmsäter-Svärd en uppföljning av initiativet och samlar återigen branschen för att fortsätta diskussionen i ett rundabordssamtal.

– Jag hoppas att den pågående #metoo-kampanjen ytterligare stärker viljan att agera för att förändra en dålig kultur nu när nedsättande och kränkande beteenden blivit synliggjorda. Förhoppningsvis ger det mod att våga säga ifrån och agera för en mer jämställd kultur i samhället i stort såväl som på jobbet, också här på NCC. Låt #metoo bli starten för att en gång för alla vädra ur förlegad kultur och blåsa in nya inkluderande vindar, säger Christina Lindbäck.

NCC arbetar aktivt för att förebygga trakasserier på sina arbetsplatser. Det finns bland annat en mångfaldhetspolicy, samt sedan början av 2000-talet en uppförandekod. 2013 lanserade vi Kompassen som ett stöd för detta med bland annat en traditionell whistle blower-funktion Tell me där medarbetare anonymt kan rapportera in beteenden som går emot koden samt  funktionen ”Ask me” där medarbetare som har en fråga hur uppförandekoden ska tolkas kan vända sig till ett antal navigatörer i företaget. Vi arbetar också förebyggande med exempel på etiska dilemman och möjlighet att be om time out i en speciell situation för att diskutera ett beteende. I vårt ledarstöd har vi verktyg för att stötta ledare att bli en bra förebild och uppmuntra rätt beteenden enligt våra värderingar och därigenom förebygger kränkande beteenden. 

– Vi sitter inte lugnt i båten när det kommer till de här frågorna, NCC har flera bra verktyg för att förebygga och hantera trakasserier. Vi vill att verktygen ska vara till hjälp för våra medarbetare, säger Christina Lindbäck. Vår målsättning är att bli det bästa företaget att jobba för och det tänker vi med förenade krafter åstadkomma!