Med unik hantering kan NCC ta emot jord- och schaktmassor innehållande invasiva växter

Nu har NCC öppnat en deponi på Wallhamn, Tjörn för att hantera schaktmassor med invasiva växter så som parkslide, kanadensiskt gullris och jätteloka. Invasiva växter är ett uppmärksammat problem som ställer till det för många markägare. Tjänsten gäller för entreprenadföretag men inte privatpersoner.

Parkslide är en invasiv växt som på senare år har spridit sig snabbt över allt större områden i framför allt i södra Sverige. Den sprider sig via ett utbrett rotsystem och för att bli av med växten krävs omfattande åtgärder. Länsstyrelsen har nu gett NCC tillstånd att hantera schaktmassor förorenade med invasiva växter och sedan ett par veckor tillhandahålls den tjänsten vid en deponi i Wallhamn på Tjörn. Hanteringen ska bidra till att förhindra växternas spridning.

– Problemet med parkslide bli alltmer påtagligt, inte minst vid markexploateringar där schaktmassorna måste tas om hand på ett säkert sätt så att ytterligare spridning av de skadliga växterna förhindras. I vår deponi kommer schaktmassorna få en säker förvaring och vi hoppas på detta sätt kunna bidra med en lösning på ett för många markägare växande problem, säger Adam Lindberg, Affärsutveckling, NCC Industry.

Deponin har en kapacitet att förvara uppemot 30 000 kubikmeter schaktmassor av den här typen och de kommer att hanteras med största försiktighet. För att undvika spridning krävs även en säker lösning när massorna ska grävas upp och transporteras till platsen.

– NCC har lång och bred erfarenhet av att hantera olika sorters schaktmassor och att anlägga deponier. Vi har gjort en grundlig analys och utredning kring deponins utformning och skapat en ny säker lösning för omhändertagandet av massorna som är mer omfattande än vad som funnits i landet sedan tidigare. Vi kommer vidta alla de försiktighetsåtgärder som exempelvis krav på täckta flak – information som vi för vidare till våra kunder säger Adam Lindberg.

Schaktmassorna kommer att grävas ner i deponin och kapslas in med heltäckande skyddsdukar av gummi med sammansvetsade fogar och metertjockt lager lera ovanpå. NCC har även byggt en tippramp och har utrustning för spolning av däck så att lastbilarna inte tar med sig några frön och växtdelar från anläggningen.
- Den här metoden är unik för hantering av schaktmassor från invasiva arter, att kapsla in jord- och schaktmassorna i gummidukar, säger Adam Lindberg.

NCC:s deponi för schaktmassor med invasiva växter riktar sig initialt till entreprenadföretag och kommer inte kunna ta emot schaktmassor från privatpersoner. Planer finns på att utöka verksamheten till fler deponier i framtiden.