Listig idé räddade rödlistad vattenväxt

Också i stora projekt finns mindre frågor att lösa. I arbetet med Östra länken i Luleå – Årets bygge 2017 – hade NCC:s platschef Erik Sandström i uppgift att rädda den mycket sällsynta och rödlistade vattenväxten barklöst sträfse. Lösningen var lika enkel som genial.

Första delen i jätteprojektet Östra länken är nu avklarad och andra delen har tagit vid. Arbetet som NCC utfört har gått riktigt bra och uppdragsgivaren Luleå kommun är nöjd. Men under arbetets gång var det ett knepigt problem som man i anbudet lovat att lösa men då faktiskt inte hade kommit på hur.

– Det var ett ovillkorligt krav från Luleå kommun att vi skulle ta hand om en ovanlig bottenväxt som heter barklöst sträfse. Den växer under vattnet, alldeles nära strandkanten. Alltså precis där vi skulle fylla ut strandlinjen och flytta ut densamma längre ut i vattnet. Vi visste från början inte alls hur vi skulle göra, säger Erik Sandström, platschef NCC Infrastructure.

Men problem är till för att lösas. Projektet drivs i samverkan med Luleå kommun, vilket Erik Sandström menar är en nyckel till att projektet går så bra.

– Vi jobbar i nära samverkan med kunden och det har varit en styrka i projektet. När vi jobbar i samverkan räds vi inga problem, säger han.
Erik och hans team, tillsammans med kommunen, slog sina kloka huvuden ihop och kom på en riktigt listig idé.

– Vi lät sjön och marken frysa till. Sen tog vi en rejäl grävmaskin och grävde upp bottenfrusen is där delar av sjöbotten och sträfsen var fastfrysta. Därpå flyttade vi isblocken längre ut på sjön, utanför utfyllnadsområdet och den blivande nya strandkanten. När våren kom smälte isen, sträfsen la sig på botten och kunde snabbt etablera sig i den nya miljön. Idag växer den precis som den ska, säger Erik Sandström.

Bakgrunden till aktionen är att man i den första deletappen av projekt Östra länken skulle forma om marken längs Skurholmsfjärdens östra sida. Genom utfyllnad i fjärden har NCC skapat ny parkmark med grönområden och promenadstigar. Man har också anlagt lägre partier för att skapa goda förutsättningar för plantering av växter i fuktig miljö. Och det var vid inventeringen av området som växten barklöst sträfse påträffades.

– Från NCC:s sida är vi väldigt nöjda att vi kunde hitta den här unika lösningen, och jag vet att man på Luleå kommun också är glada. Vi antar gärna de utmaningar som kommer i våra projekt, säger Erik Sandström.