Kommunens film ökar förståelsen för NCC:s arbete

Linköping kommun har valt att låta entreprenörerna själva förklara vad de gör. I korta videointervjuer på kommunens hemsida berättar NCC och andra bolag om svårigheter vid snöröjning. Filmklippen ger samtidigt medborgarna ett ansikte på de som plogar gatorna. Malin Hansander, driftingenjör på Linköping kommun berättar. 

Varför presenterar ni era samarbetspartners på er hemsida?

– Eftersom det är entreprenören som är Linköping kommuns ansikte utåt ville vi ge dem chansen att komma till tals, det är ju entreprenören som är proffs på snöröjning. Dessutom blir berättelsen blir tydligare och mer personlig i en film än i en text på hemsidan.

Har allmänhetens frågor eller klagomål minskat efter att filmerna har publicerats?

– Kundtjänst och drift och underhåll ser att frågorna har minskat. Men vi har endast haft ett fåtal snöfall under hösten 2015 och våren 2016, vilket bidragit till att frågor och eventuella klagomål har minskat. Vi tror och hoppas att det beror på bättre och tydligare information på hemsidan och även på övriga medier som Facebook.

Har ni fått några kommentarer?

– Positiva kommentarer har varit att medborgaren fått en snabb och ökad förståelse eftersom de vanligaste frågorna om snö besvaras i intervjuerna. Negativa kommenterar kommer alltid att finnas, eftersom snö berör alla medborgare i en stad på olika vis och kan skapa irritation.

Hur fungerar samarbetet med NCC?

– Linköpings kommun har ett gott samarbete med alla entreprenörer. Även med NCC.

Hallå där!

Anna Hedström landskapsingenjör och arbetsledare på NCC i Linköping

Vad tycker du om att vara med i en film?

– Jag tycker att det är positivt att man informerar allmänheten. Det är också bra att entreprenörerna syns utåt också och att man får ett ansikte på de som jobbar med snöröjning. Vi fick manus innan så jag kunde förbereda mig. Det var kul men väldigt kallt när vi spelade in. 

Se filmen här

Anna-Hedström