Kommentar med anledning av uppgifter i media angående enstegstätade fasader

NCC slutade för nästan 10 år sedan, 2007, med den metod som är föremål för Myresjöhusdomen. 

2007:

NCC utvecklade en standardfasad som är både oorganisk och dränerad.
Det är en helt annan teknisk lösning än den som prövats i HD, i den så kallade Myresjödomen.

2013:

NCC beslutade att helt övergå till tvåstegstätade fasader på grund av låg efterfrågan på den andra fasadtypen.