Hjälp till självhjälp

NCC har i år valt ut tre organisationer som arbetar för att några av de allra fattigaste människorna på jorden ska kunna skapa sig en bättre framtid. Organisationerna har olika angreppsätt, men gemensamt är att de alla bidrar med kunskap och aktiviteter som leder till hjälp till självhjälp.

Photo: Sten Kvarfordh, A teacher is educating the children in Mutomo, a dry district in eastern Kenya.  Foto/illustration: Photo: Sten Kvarfordh, A teacher is educating the children in Mutomo, a dry district in eastern Kenya.
Engineers without borders
Photo: Hand in Hand, A self-help group trained in food hygiene to improve health and prevent disease. Foto/illustration: Photo: Hand in Hand, A self-help group trained in food hygiene to improve health and prevent disease.