Hjälp till självhjälp

NCC har i år valt ut tre organisationer som arbetar för att några av de allra fattigaste människorna på jorden ska kunna skapa sig en bättre framtid. Organisationerna har olika angreppsätt, men gemensamt är att de alla bidrar med kunskap och aktiviteter som leder till hjälp till självhjälp.

Photo: Sten Kvarfordh, A teacher is educating the children in Mutomo, a dry district in eastern Kenya.  Foto/illustration: Photo: Sten Kvarfordh, A teacher is educating the children in Mutomo, a dry district in eastern Kenya.

Photo: Sten Kvarfordh, A teacher is educating the children in Mutomo, a dry district in eastern Kenya. 

Projektet i Mutomo

Mutomo ligger i ett torrt distrikt i östra Kenya. Flertalet av de 220 000 invånarna lever under den officiella fattigdomsgränsen. Mutomoprojektet, startades av tandläkare Sten Kvarfordh år 2001. Det är en ideell organisation vars mål är att stödja hållbar utveckling med förbättrade levnadsvillkor för människorna i Mutomoområdet.

Flera Rotaryklubbar, företag, privatpersoner och medlemmar samverkar i Mutomoprojektet för att stödja befolkningen genom olika projekt. Givare erbjuds möjligheten att finansiera specifika projekt såsom byggnation av skolor, mikrokreditprojekt för 4 500 kvinnor, vattenprojekt, familjeplanering, barnfond och idrott. Administrations-kostnaden är 1 % och för reparation- och underhållsfond avsätts 2 % av projektkostnaderna.

Engineers without borders

Photo: Engineers without boarders, A simple concrete foundation is built for the biogas plant in the background. 

Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser driver och stödjer projekt där ingenjörskompetens krävs. Projekten görs i samarbete med lokala organisationer. Målet är att hitta tekniska lösningar anpassade till den lokala kompetensen, kultur och värderingar. 

Ingenjörer utan gränser bidrar med teknik som skapar bättre studiemiljö för skolbarn och bättre levnadsvillkor för barn i allmänhet. Detta görs bland annat genom att förbättra energitillgång på landsbygden med hjälp av solelsteknik, hitta lösningar för säkrare matlagning och förbättra tillgången på rent vatten. Organisationen samlar också in laptops till skolor samt undervisar och sprider kunskap och glädje.

Photo: Hand in Hand, A self-help group trained in food hygiene to improve health and prevent disease. Foto/illustration: Photo: Hand in Hand, A self-help group trained in food hygiene to improve health and prevent disease.

Photo: Hand in Hand, A self-help group trained in food hygiene to improve health and prevent disease.

Hand in Hand

Hand in Hand ger kvinnor i bland annat Indien utbildning i entreprenörskap och tillgång till mikrolån. Genom idén om hjälp till självhjälp kan kvinnorna starta små familjeföretag och av egen kraft långsiktigt förbättra livssituationen för sig själva och sina familjer. Hand in Hand bedriver utvecklingsarbete som bygger på utbildning och träning i entreprenörskap och att alla barn ska kunna gå i skolan istället för att arbeta.

Genom sina program har organisationen hittills skapat och utvecklat 2,7 miljoner jobb och hundratusentals barn har kunnat lämna hårt kroppsarbete för att gå i skolan. Målet är att skapa tio miljoner nya jobb och därmed förbättra livsvillkoren för 50 miljoner människor.