Invigning av Mölndal Galleria – nytt urbant köpcentrum i hjärtat av en växande stad

Mölndal Galleria invigdes igår och är det första nya köpcentrumet i Storgöteborg på över 12 år. Med 65 butiker, caféer och restauranger i centralt läge tar Mölndal Galleria plats som en naturlig del av Mölndals innerstad.

Mölndal Galleria har NCC utvecklat tillsammans med det nordiska köpcentrumbolaget Citycon och det består av två våningsplan och 24 000 kvadratmeter handel, mat, dryck och service. Bland hyresgästerna finns bland andra H & M, Lindex, ICA och Systembolaget. Ett brett och varierande butiksutbud med trivsam atmosfär och levande mötesplatser lockar besökare att stanna lite längre.

På det övre planet ger gallerians entré direktaccess till Knutpunkt Mölndalsbro, regionens näst största centrum för kollektivtrafik med buss, tåg och spårvagn.

– Jag känner en enorm stolthet över att stå här i dag och mötas av alla glada personer som är här på invigningen. Mölndalsborna har verkligen fått ett nytt vardagsrum och vi ser fram emot att fortsatt vara delaktiga i att utveckla Mölndal. Nästa spännande projekt för oss blir MIMO där vi tillför effektiva och moderna kontorsytor mitt i Mölndals innerstad, säger Katarina Wåhlin Alm, Sverigechef NCC Property Development.   

Viktigt projekt för många parter                          

Omvandlingen av Mölndals stadskärna omfattar inte bara den nya gallerian, utan en hel stadsdel som förnyas med shopping, kultur, nya arbetsplatser och bostäder. Därtill kommer minst 600 nya bostäder, och över 50 000 kvadratmeter kontor i gallerians direkta närhet, inklusive Essitys nya, rundformade huvudkontor som invigdes 2016, som NCC har byggt

– Det här har varit ett väldigt viktigt projekt för många parter och inte minst för de som bor och verkar i Mölndal. Resultatet är inte ett nytt köpcentrum, det vi ser är ett starkt bidrag till en positiv stadsutveckling i en växande stad, säger Henrik Landelius, Affärsområdeschef NCC Building Sverige

På invigningsdagen medverkade stora delar av NCC:s ledningsgrupp. NCC sålde då också sin 50-procentiga del av projektet till Citycon.

Mölndal Galleria blir en viktig del i det stora stadsutvecklingsprojekt som påbörjats i Mölndal. Målet är att skapa en levande och attraktiv stadskärna för boende, pendlare och arbetande i närområdet.