IGE-day ska locka fler tjejer till byggbranschen

I samarbete med IGE-day, Introduce a Girl to Engineering day, öppnar NCC under en dag upp utvalda svenska byggarbetsplatserna för unga tjejer för att öka intresset för teknik och ingenjörskap. I år samlades ett 40-tal tjejer i 12-19-årsåldern på utvalda arbetsplatser i Göteborg, Malmö och Stockholm.

En av byggbranschens stora utmaningar är att locka till sig fler kvinnor. För att sänka trösklarna till naturvetenskap och tekniska yrken har NCC valt att engagera sig i aktiviteter som kan inspirera underrepresenterade grupper att välja en teknisk bana. I initiativet IGE-day, arbetar kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer. NCC är delaktiga för fjärde året i rad genom sitt kvinnliga nätverk Stella.

– NCC är en av byggbranschens mer jämställda bolag med 13 procent kvinnor totalt i koncernen, och det beror bland annat på att vi arbetar aktivt med att skapa förebilder och inkluderande arbetsplatser som speglar samhällets mångfald avseende kön, ålder och bakgrund. Men vi kan bli ännu bättre på att uppmuntra kvinnor att välja byggbranschen och ingenjörsyrket och det hoppas vi att IGE-day kan bidra till, säger My Kiiman-Håll, ansvarig för Employer Branding inom NCC och medlem i nätverket Stella.

Under årets IGE-day var NCC värd för tre träffar som hölls i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Idag har vi träffat ett helt gäng från Kista grundskola i Stockholm och fått möjlighet att diskutera hur de ser på framtiden, vilket har varit jättekul. Genom våra samtal vill vi visa på förebilder i branschen och att avdramatiserade de val de står inför när de ska välja inriktning framöver. Förhoppningsvis kommer de till en NCC en dag, säger Annika Grönberg, avdelningschef NCC Building.

Under dagen fick tjejerna träffa kvinnliga ingenjörer som berättade om hur det är att vara ingenjör på ett byggbolag, delta i olika workshops, rundtur på byggarbetsplatserna samt pröva på digitala arbetsredskap som NCC arbetar med, t ex VR-glasögon.

– Jag hoppas att vi under den här dagen lyckats inspirera de här tjejerna till att välja ingenjörsyrket genom att visa på bredden i yrket och vilka olika roller som finns i NCC, säger Maria Sturegård, ingenjör och marknadsstrateg på NCC.