Hållbart i Sveriges mest trafikerad korsning

NCC och Trafikverket har fått ta emot CEEQUAL’s certifikat för ett mycket hållbart anläggningsprojekt. För att inte hindra trafikflödet under fyra års brobygge vid E4:an Rotebro byggde NCC en ny flyttbar bro vid sidan av befintliga broar. I korsningen, på vägbroar och järnvägen under, passerar dagligen 95 000 fordon varav 600 tåg.

Vanligtvis bygger man en tillfällig bro för trafiken under tiden man bygger en ny bro. Men i Rotebroprojektet använde NCC en ny lösning och byggde den nya, 325 meter långa och 6 360 ton tunga, permanenta bron i tillfälligt läge vid sidan av den gamla, medan den fortfarande var i bruk. Därefter revs den gamla och den nya bron sköts i sidled till sin rätta plats med domkraft, teflon, såpa och stor precision under två veckor.

NCC:s förslag till Trafikverket var inte bara det billigaste och ekonomiskt mest hållbara utan även ett mer socialt och miljömässigt hållbart förslag: Det innebar små störningar för trafikanterna och mindre påverkan på miljön när ingen tillfällig bro behövde byggas. Därför har projektet nu fått CEEQUAL-certifiering för hållbara mark- och anläggningsprojekt.

– När projektet påbörjades 2011, var NCC först med att tillämpa CEEQUAL i Sverige. Det var en tydlig markering från oss att visa hur viktiga miljöfrågorna är även vid stora infrastruktursatsningar. Vi välkomnar verktyg som underlättar för oss och våra kunder att bygga hållbart i alla delar, säger Maria Eriksson, hållbarhetschef på Infrastructure.