Gjutningen påbörjad när NCC omvandlar skiftnyckelfabrik till hyresrätter i Enköping

NCC ska i samverkan med Enköpings Hyresbostäder bygga 146 hyreslägenheter på historisk mark i Enköping. Uppdraget omfattar ombyggnation av ett tidigare fabrikskontor samt nyproduktion. Ordervärdet uppgår till 200 MSEK.

Bahco är en ny stadsdel i Enköping. Här låg tidigare verkstadsföretaget Bahco som tillverkade skiftnycklar och det historiska minnet och känslan ska bevaras. Här ska NCC ska bygga ett nytt kvarter med totalt 146 hyreslägenheter.

– Det är extra spännande att få vara med och bidra till fler hyreslägenheter samtidigt som vi lägger stor vikt i att bevara och ta hänsyn till den historiska miljön här. Genom att NCC varit med tidigt i projektet och att arbeta i samverkan kan vi utveckla bostäder med högre kvalitet till lägre kostnader, säger Mikael Jernlöf, projektchef NCC Building.

Det som tidigare var Bahcos huvudkontor ska omvandlas till 58 ungdomslägenheter. I bottenplan blir det utrymmen för affärslokaler och här ska NCC även bygga en förskola i det som tidigare var en matsal.
Uppdraget omfattar också nyproduktion av 88 lägenheter där fasad och stil kommer att efterlikna den äldre miljön i området. De tre bostadshusen ska miljömärkas enligt Svanen som ställer krav på bland annat energiprestanda och materialval.

Första spadtaget togs i maj 2018 och under våren har rivningsarbeten och sanering utförts. Nu pågår gjutning av plattorna för de nya bostadshusen och skyddsrummen. Inflyttning beräknas starta hösten 2020.