Foto: Studio-E

Fyra NCC-byggda förskolor på rad i Halmstad

I ett långsiktigt strategiskt partneringsamarbete med Halmstads kommun har NCC byggt fyra förskolor på lika många år. Totalt innebär de fyra förskolorna, som byggts under tiden 2018 till 2022, ett tillskott på 560 förskoleplatser samt 28 ”nattis”-platser i kommunen.

– Det strategiska partneringsamarbetet med NCC påbörjades 2018 och har medfört att vi tidseffektivitet kunnat bygga ett stort antal ändamålsenliga förskoleplatser i kommunen med hög kvalitet. Som kund har det varit tryggt att kunna säkerställa kapaciteten genom samarbete i flera projekt efter varandra. Det har i stort sett varit samma personer från NCC och underentreprenörer genom alla projekt vilket skapat en kontinuitet och gott resultat, säger Rikard Junblad, enhetschef, Halmstads kommun.

Den första förskolan inom samarbetet var Aleskogens förskola, som var klar 2019 och ligger nära havet i en känslig naturmiljö. Aleskogen innehåller åtta avdelningar med plats för 160 barn.

Nästa på tur var Engelbrekts förskola som stod klar 2020. Den bygger på samma modell som den första förskolan, men är mindre och består av fyra avdelningar för 80 barn samt ”nattis” med plats för 28 barn. 2021 byggdes Galgbergets förskola och 2022 Strandvallens förskola. Båda dessa är i princip likadana som Aleskogen, med åtta avdelningar och plats för 160 barn vardera. Alla fyra förskolorna har tillagningskök, vilket innebär att all mat lagas på plats, samt personalutrymmen. Själva förskolorna är likartade, medan de olika utemiljöerna ger dem varsin karaktär.

Då alla fyra förskolorna är baserade på samma grundmodell har planeringsarbetet förenklats och kostnaderna för projekteringen minskats. Eftersom projekten var lika har man även kunnat minimera spill genom att ta tillvara överblivet material från ett projekt till nästa, till exempel gips, isolering, reglar och lister, samt återanvända formar för betong.

– Genom att löpande dokumentera erfarenheter och saker som kan förbättras blev varje förskola lite mer effektiv och med bättre lösningar såväl för produktionen som för verksamheten. Med strategisk samverkan under en längre tidsperiod och nära dialog med verksamheten har vi dragit nytta av lärdomar mellan projekten, vilket sparat både pengar och tid samt gett en bättre slutprodukt, säger Robert Karlsson, affärschef på NCC Building Sverige.

  • Aleskogens förskola, klar 2019. Foto: Studio-E

  • Engelbrekts förskola, klar 2020. Foto: Studio-E

  • Galgbergets förskola, klar 2021. Foto: Studio-E

  • Strandvallens förskola, klar 2022. Foto: Anders Andersson