Första ombyggnaden av neonatal i Trollhättan är klar

NCC är nu klara med den första delen av ombyggnationen av neonatalavdelningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan. Lokalerna är i stort behov av upprustning och nu fortsätter arbetet med den andra etappen. Uppdraget genomförs i partnering med Västfastigheter.

Neonatalavdelningen, som vårdar nyfödda sjuka barn eller för tidigt födda barn, ligger i sjukhusets mitt i anslutning till förlossningen. Lokalerna har inte förändrats sedan de byggdes, och eftersom vården har utvecklats är lokalerna i stort behov av upprustning för att kunna ge bästa möjliga vård till mödrar och barn. Samtidigt ska upprustningen borga för god arbetsmiljö för personalen.

NEONÄL Rum
NÄL korridor