Effektivare granskning med ny standard

Byggbranschens standard för digitala granskningskommentarer av system- och bygghandlingar är nu klar och lanserad.

2017 har organisationen BEAst tillsammans med NCC, Skanska, Veidekke, Peab och JM drivit utvecklingsprojektet ”Effektivare granskningsprocess”. Målet med projektet var att standardisera och digitalisera processen vid granskning av system- och bygghandlingar för att förenkla den omfattande och ofta manuella hanteringen.

– Tidigare letades pappersritningar fram i pärmar, ändrades med färgpennor, skannades in och mejlades iväg för att vara borta i veckor, säger Jörgen Mann, ansvarig för projektstyrning i Building Sverige.

Ulf Larsson på Building Sverige är ordförande i BEAst projektet och projektledare för införandet inom NCC Sverige.

– Den digitala hanteringen av bygghandlingar sparar tid och pengar och minskar risken för fel, vilket ger stor effekt i vardagen. Genom att arbeta digitalt i en ritning samtidigt i realtid och på en och samma plats finns alltid senaste versionen tillgänglig för alla, säger Ulf Larsson, operativt stöd i Building Sverige.

Idag publiceras instruktionsfilmer för hur granskningen genomförs. Filmerna, verktygen och alla stöddokument finns tillgängliga för alla kostnadsfritt på ncc.se under NCC Projektering.

Bild på Ulf Larsson, projektledare verksamhetsutveckling, NCC Group.
Ulf Larsson

Operativt stöd , NCC Building Sweden

Bild på Jörgen Mann, ledande teknisk specialist, BU operational excellence, NCC Infrastructure
Jörgen Mann

Ledande teknisk specialist, BU operational excellence, NCC Infrastructure