Dags för inflyttning i NCC:s kontorsfastighet Nova i Järva Krog, Stockholm

Med utsikt över Brunnsviken och balkonger för varje hyresgäst står kontorsprojektet Nova i Järva Krog nu färdigt och det är dags för inflyttning. Därmed tas ett stort kliv i utvecklingen av den växande kvartersstaden, där NCC sedan tidigare har färdigställt det första kvarteret av tre i området.

– Vi ser med spänning fram emot att fylla Nova med liv och rörelse, dessutom bidrar de nya kontors- och serviceytorna till ett ökat antal arbetsplatser i området och därmed till en levande stadsdel, säger Cecilia Möller, fastighetsutvecklare NCC Property Development Stockholm.

Kontorsfastigheten Nova omfattar cirka 10 000 kvadratmeter kontor, service och handel fördelat på tio våningar. Innan sommaren var det yttre skalet och gemensamma inre ytor och funktioner såsom huvudentré, hissar, garage, cykelrum och omklädningsrum klara. Lokaler och kontorsytor färdigställs nu successivt allt efter att de blir uthyrda, på så sätt byggs och anpassas lokalerna efter varje hyresgästs behov och önskemål.

I december öppnade två restauranger, även de första kontorshyresgästerna har tillträtt.

– En målbild har varit att skapa en arbetsplats där människor kan känna sig som hemma och där välmående och hälsa är självklara parametrar – och då spelar så klart maten en viktig roll. Det är med glädje vi har sett fram emot öppningen av de nya restaurangerna, och vi är övertygade om att de kommer uppskattas av såväl de som arbetar i huset som de som bor i området, säger Cecilia Möller.

Ett kontor med sikte på välmående

Nova är en L-formad byggnad med fasader som vetter åt olika håll. Den yttre sidan har fritt skyltläge mot E4 och Bergshamraleden där det passerar hundratusentals människor dagligen. Medan den invändiga sidan vetter mot en lugn bostadsgård och här sträcker balkonger ut sig 30 meter längs med fasaden.

– Det finns en allt större efterfrågan på kontorslokaler som främjar människors välmående och det har vi tagit med oss i utvecklingen av huset. Forskning visar att det finns flera konkreta faktorer som bidrar till en sund arbetsmiljö, till exempel ljud, luft och tillgång till utemiljö och grönska. Därför erbjuder Nova bland annat fönster från golv till tak och lättillgängliga balkonger för de som arbetar i lokalerna, berättar Cecilia Möller.

NCC:s fastighetsutveckling sker i enlighet med EU-taxonomin

Nova uppfyller kriterierna i EU-taxonomin, bland annat genom en hög energiprestanda, och klassificeras därmed som en hållbar investering. Dessutom har fastigheten erhållit miljöcertifieringen BREEAM, nivå Excellent, för projekteringsskedet. Det innebär att Nova lever upp till höga krav inom ett flertal områden så som innemiljö, transporter och avfall.

– Klimatarbetet är en prioriterad fråga för oss på NCC och det har varit viktigt när vi har utvecklat Nova. I och med att fastigheten uppfyller EU-taxonomin kan vi dessutom tillhandahålla dokumentation och stöd till våra hyresgäster för att underlätta i deras taxonomiarbete med koppling till lokalen, avslutar Cecilia Möller.