Corona-anpassad Hälso- och säkerhetsvecka på NCC

För sjätte året i rad anordnar NCC Hälso- och säkerhetsvecka, där alla på arbetsplatsen får bidra till bättre arbetsmiljö. Årets Hälso- och säkerhetsvecka är förstås ordentligt anpassad till den rådande situationen med Corona.

Den 3-7 maj arrangerar NCC Hälso- och säkerhetsvecka för sjätte året i rad, i all NCC:s verksamhet i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Hälsa och Säkerhet är en grundbult i NCC:s strategi och av högsta vikt varje dag, året runt. Men med en vecka med extra fokus på frågan kan vi fortsätta förbättra oss inom detta område.

I år är programmet till stor del digitaliserat och i övrigt anpassat så att det går att genomföra trots pågående Corona-pandemi.

– Att fortsätta hålla fokus på arbetsmiljön är viktigt för oss på NCC. Att kunna leva så normalt som möjligt, fortsätta arbeta och känna sig trygg och må bra på arbetet trots Coronapandemin är grundläggande. Hälso- och säkerhetsveckan genomförs därför trots de utmaningar som finns, säger Lars-Gunnar Larsson, chef för Hälsa & Säkerhet på NCC och fortsätter;

– Vi uppmanar våra medarbetare att hålla workshops och möten digitalt och att genomföra aktiviteter utomhus, i mycket små grupper eller till och med individuellt, avslutar Lars-Gunnar Larsson.