Byggstart för efterlängtade hyreslägenheter i Tensta

Idag startade bygget av 172 lägenheter i Tensta, ett av de första projekten i konceptet Stockholmshusen som ska få fart på byggandet av hyresrätter i Stockholm. Demokrati- och bostadsborgarrådet Ann Margarethe Livh (V) utförde ett ceremoniellt första spadtag tillsammans med Svenska Bostäders tf vd Åsa Steen och Henrik Landelius, Sverigechef för NCC Building.

Under ceremonin signerades bostäder för vildbin och fågelfamiljer. Henrik Landelius, Sverigechef för NCC Building, lyfte fördelarna med att arbeta i samverkan och i tidigt skede skapar de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt projekt.

– Genom att NCC har fått vara med i tidigt skede kan vi säkerställa bra och hållbara bostäder till lägre produktionskostnader. I närområdet samarbetar vi idag med Stockholmshem och Familjebostäder kring bostadsrenoveringar och ett nytt polishus, nu ser vi fram emot att få vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av staden och tillsammans med Svenska Bostäder bidra till fler hyreslägenheter, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

De 172 hyreslägenheterna som NCC ska bygga åt Svenska Bostäder i kvarteret Ledinge kommer fördelas i sju punkthus med en gemensam gård mellan husen. Tre hus blir sex våningar höga och fyra hus blir sex våningar med en souterrängvåning. Kvarteret ligger bredvid en konstgräsplan och en basketplan och Tensta centrum med t-bana ligger på fem minuters promenadavstånd.

Projektet är en del av Allmännyttans gemensamma ramavtalsupphandling för de så kallade Stockholmshusen där NCC är en av fyra entreprenörer. Stockholmshusen är ett samarbete mellan stadens bostadsbolag och förvaltningar för att få fart på byggandet av hyresrätter i Stockholm genom att halvera byggtiden för hyreslägenheter och sänka produktionskostnaderna.

Inflyttning beräknas ske 2021.