Bostadsministern invigde Svanenmärkt Folkboende i Karlstad

Lördagen den 25 november besökte Peter Eriksson, bostadsminister (MP), området Rud i Karlstad där NCC bygger ett Folkboende åt det kommunala bostadsbolaget KBAB. Under besöket invigde ministern huset som är kommunens första Svanenmärkta hus.

– Svanenmärkta hus är framtiden av två anledningar. Dels för att man bygger enligt de krav som alla bör kunna ställa: att det är ett bra ställe att leva i. Och det är ju också så att det här är ett hus med hyror till ganska rimliga kostnader, säger Peter Eriksson, bostadsminister, till Sveriges Radio under sitt besök.

Totalt bygger NCC nio Folkboenden om totalt 309 lägenheter på Rud i Karlstad. Ett av husen byggs på uppdrag av KBAB, ett för FB Bostad och sju hus åt Bonava. De sistnämna åtta husen uppförs i det helt nya området på Rudsberget. Samtliga hus uppfyller de hårda miljökrav som krävs för att få en Svanenmärkning.

– Vår standardiserade bostadsprodukt NCC Folkboende gör att vi kan bygga bra bostäder som fler har råd att bo i och har även möjliggjort att vi kan bygga hyresrätter på orter där det tidigare inte ansetts ekonomiskt möjligt. Genom att uppföra samma hustyp på många ställen hålls kostnaderna och därmed hyrorna nere, säger Peter Höög, avdelningschef för NCC Building i Örebro/Värmland.

KBAB:s Folkboende på Rud heter Lyktan och består av ett hus med åtta våningar och 44 hyreslägenheter om 2-3 rum och kök. I huset finns även tvättstuga, lägenhetsförråd och fordonsrum. Gemensamt för alla Folkboendehus på Rud är att de har tegelfasader med inslag av fasadskivor och inglasade balkonger. Inflyttning i Lyktan sker i mars 2018.