Arbetsmiljöverket vill använda NCC som förebild

Efter inspektioner hos de sex största byggföretagen i Sverige var Arbetsmiljöverket kritiskt mot brister i arbetsmiljöarbetet. Nu vill Arbetsmiljöverket använda NCC som exempel på hur man kan arbeta vidare med de brister som upptäckts.

NCC:s arbetsmiljöchef Lars-Gunnar Larsson håller med om verkets problembeskrivning. Han anser att satsningen är viktig och ger en bra draghjälp åt företagets eget arbetsmiljöarbete.

Nu vill Arbetsmiljöverket använda NCC som exempel på hur man kan arbeta vidare med de brister som upptäckts.

- Vi är så nöjda med svaret och era bilagor att vi undrar om det finns möjlighet för oss att använda ert svar som exempel på hur man kan arbeta med dessa frågor när vi träffar andra företag, skriver Maria Höcke vid Arbetsmiljöverket i ett mejl.