Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger Västerviks största förskola

Behovet av förskoleplatser i Västervik är stort och i förra veckan togs ett efterlängtat första spadtag för utbyggnaden av förskolan Homman. Här skapas plats för 185 barn i bra lärmiljöer, som också blir kommunens största förskola när den står klar.

Stor enighet när NCC samlade ledande beslutsfattare om hur Sverige ska bygga sig ur krisen

Under en vecka, i fem olika samtal runt om i landet, har NCC samlat ledande beslutsfattare och opinionsbildare i panelsamtal för att diskutera hur byggbranschen kan vara ett lokomotiv för den samhällsekonomiska omstart som måste ske. I samtalen, som livesänts inför en stor, intresserad publik, finns många punkter där det i samtliga paneler rådde samsyn.

Lyckad partnering vägen till nya Baggeboskolan

I slutet av augusti stod Tibros nya grundskola klar och eleverna välkomnades till ett nytt läsår. Trygga och inkluderande lärmiljöer var i fokus vid utformningen av Baggeboskolan och det positiva lagarbetet hyllas av alla deltagare i projektet.

Byggstart för Skånetrafikens nya kontor i Hässleholm

Nyligen togs första spadtaget för Skånetrafikens nya huvudkontor på Norra stationsområdet i centrala Hässleholm. Kontoret byggs av NCC på uppdrag av Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB).

NCC färdigställer utbyggnaden av Landvetter flygplats

Det var tjugofem år sedan någon större tillbyggnad gjordes på Göteborg-Landvetter Airport. Med terminalexpansionen som nu är klar har flygplatsen utökats med tre brygganslutna gater och fyra bussgater.

Så ska byggbranschen bidra till den svenska omstarten

Samstämmighet rådde på de flesta punkter när NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson bjöd in till panelsamtal om hur byggbranschen ska medverka i återstarten av Sveriges ekonomi. Från såväl regeringen som Svenskt Näringsliv och övriga panelmedverkande var man ense om att både långsiktiga och kortsiktiga investeringar måste till för att Sverige ska kunna satsa sig ur krisen.

Grand Fitness etablerar sig i NCC:s projekt Brick Studios i Göteborg

Grand Fitness tecknar hyresavtal i Brick Studios på Masthuggskajen i Göteborg. Grand Fitness anläggning kommer att omfatta drygt 900 kvadratmeter med entré i gatuplan. Träningsanläggningen kommer att öppna i samband med att huset står klart i slutet av 2022.

Så lever pilgrimsfalkarna i NCC:s täkt

Tvärtemot en vanlig uppfattning att täkter skär sår i naturen kan många täkter skapa biologisk mångfald och vara habitat åt arter som annars haft svårt att etablera sig. Ett exempel på det är pilgrimsfalken. Ett par falkar bor sedan flera år i en NCC-täkt i södra Sverige och i våras fick paret ungar.

Spadtag för ny högstadieskola i Katrineholm

Nya Järvenskolan ska ge 1 300 högstadieelever moderna och flexibla skollokaler. Första spadtaget togs den 14 augusti av representanter från skolan och Katrineholms kommun tillsammans med det kommunala bostadsbolaget KFAB och NCC.

NCC bygger nytt parkeringsgarage i Järva krog

Som en del i utvecklingen av den nya Kvartersstaden i Järva krog bygger NCC ett nytt parkeringshus i området. Det innebär inte bara fler parkeringsplatser utan även mer service i området när Bilprovningen, en fordonsfirma och Brödernas hamburgerrestaurang flyttar in i parkeringshusets bottenplan.