Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Nyheter

Så lever pilgrimsfalkarna i NCC:s täkt

Tvärtemot en vanlig uppfattning att täkter skär sår i naturen kan många täkter skapa biologisk mångfald och vara habitat åt arter som annars haft svårt att etablera sig. Ett exempel på det är pilgrimsfalken. Ett par falkar bor sedan flera år i en NCC-täkt i södra Sverige och i våras fick paret ungar.

Spadtag för ny högstadieskola i Katrineholm

Nya Järvenskolan ska ge 1 300 högstadieelever moderna och flexibla skollokaler. Första spadtaget togs den 14 augusti av representanter från skolan och Katrineholms kommun tillsammans med det kommunala bostadsbolaget KFAB och NCC.

NCC bygger nytt parkeringsgarage i Järva krog

Som en del i utvecklingen av den nya Kvartersstaden i Järva krog bygger NCC ett nytt parkeringshus i området. Det innebär inte bara fler parkeringsplatser utan även mer service i området när Bilprovningen, en fordonsfirma och Brödernas hamburgerrestaurang flyttar in i parkeringshusets bottenplan.

Nu har Trafikplats Tingstad gått i mål

I dagarna gick NCC i mål med ett av sina största projekt genom tiderna; trafikplats Tingstad. I centrala Göteborg har NCC under fem år arbetat med att förbättra Göteborgs utmanande trafiksituation på uppdrag av Trafikverket. Trafikplats Tingstad är den del av Marieholmsförbindelsen som ansluter vägtrafiken från E6:an och Lundbyleden till den nya vägtunneln under Göta Älv.

NCC tecknar avtal med Quick Office i Hangar 5, Bromma

NCC har ingått avtal med co-workingaktören Quick Office som etablerar sig i Hangar 5, beläget i Brommastaden, ett av Stockholms största utvecklingsområde. Hyresavtalet avser 1 700 kvadratmeter flexibel kontorsyta.

Projekt E09 halvvägs med vägsträckan runt Umeå

Uppdraget genomförs för Trafikverket, E09 en del av ringleden runt Umeå, E12 Västra Länken. Sju kilometer vägsträcka anläggs på Röbäckslätten med omnejd.

NCC en av entreprenörerna när Helsingborgs sjukhus byggs om

Region Skåne gör sedan några år tillbaka stora investeringar i Helsingborgs sjukhusområde. NCC är en av flera entreprenörer på plats där NCC:s del omfattar sjukhusets infrastruktur samt två nya teknikbyggnader. Ett omfattande teknikprojekt huvudsakligen under mark.

NCC byggstartar kontorshus för IT-verksamheten i Örebro

NCC och Region Örebro län samverkar kring en ny kontorsfastighet för att samla IT-verksamheten i regionen. Efter en inledande fas med projektering har markarbeten startat.

Första pålning för Kristianstads reningsverk

I samverkan med Kristianstads kommun ska NCC bygga om och till kommunens centrala reningsverk. Igår markerades byggstarten officiellt med en ”första pålning”, där pålen först högtidligt signerades av representanter från NCC och kommunen.

NCC och Mimer byggstartar hyresrätter i Västerås

I kvarteret Älgen ska det byggas ytterligare 64 hyresrätter i Västerås. I fredags togs det första spadtaget där kommunalråd Jesper Brandberg (L), Mimers VD Mikael Källqvist och Jenny Gunnar, produktionschef NCC Building Sverige, hjälptes åt att plantera ett äppelträd – för ett fruktsamt samarbete och ett smakfullt boende för de framtida hyresgästerna.