1000 goda skolor på 10 år – världens bästa skolbygge

NCC är medlem i det kunskapsöverskridande nätverket Opinion Bygga Skola för att tillsammans med andra aktörer i branschen bidra till visionen om ”världens bästa skolbygge”.

– Över 1000 skolor behöver byggas de kommande tio åren. Vi som ritar, bygger och förvaltar dessa skolor känner ett stort ansvar inför uppgiften. NCC har lång erfarenhet av olika samhällsbyggnader och vet att tidig involvering och samverkan med alla inblandade är framgångsfaktorer för att skapa hållbara lösningar som på bästa sätt möter både samhällets och individens behov med lärandet och en trygg miljö i centrum, säger Stefan Munck, Chef Marknad & Partnering på NCC.

Opinion Bygga Skola är ett initiativ av några av Sveriges större arkitektkontor och byggbolag, Skolhusgruppen samt Forum Bygga Skola. Nätverket vill bidra till världens bästa skolbygge både genom att utmana Sveriges kommuner och genom att erbjuda kompetens, erfarenhet och idéer.

– Det finns mycket kompetens i Sverige kring att planera, bygga och driva skola. Här behöver vi samarbeta, dela och utvecklas tillsammans. Vi behöver ha fokus på skolbyggande de kommande tio åren för att klara av uppgiften och vi behöver starta nu. Jag är mycket glad att NCC är med i vårt initiativ kring Opinion Bygga Skola, säger Magnus Anclair, projektledare Opinion Bygga Skola.

Skolan har en mycket viktig samhällsuppgift. Lärandemiljöer kan vara ojämlika beroende på var i landet man befinner sig, mycket beroende på bristen på erfarenhet och kunskap om hur en skola ska beställas och byggas.

– Ojämlikheten i skolan leder inte sällan till utanförskap, sociala problem och otrygghet och det är en av våra största utmaningar som skolbyggare. Inkludering av såväl skolbarn som lärare, förvaltningschefer och driftspersonal tidigt i processen är nyckeln till socialt hållbara skolmiljöer, säger Stefan Munck, Chef Marknad & Partnering på NCC.

För att skapa världens bästa skolbygge behövs samverkan över gränserna och genom Opinion Bygga Skola tas nu första steget för ett nytt och mer öppet sätt att arbeta mot gemensamma mål för världens bästa skolbygge.

Opinion Bygga Skola består av:

Cedervall arkitekter, Björn Stillefors, VD & Arkitekt SAR/MSA,
C.F. Møller Architects , Johanna Redell, Arkitekt SAR/MSA,
Codesign, Linda Gustafsson-Lutener, Uppdragsansvarig Arkitekt SAR/MSA
Liljewall arkitekter, Madeleine Nordenknekt, Arkitekt & Studiochef
LINK arkitektur, Camilla Starkenberg, Arkitekt SAR/MSA,
Liv(in)g Your Brand, Carl Ståhle, Arkitekt & Verksamhetsutvecklare
NCC Sverige AB, Stefan Munck, Chef Marknad & Partnering på NCC.
NIRAS Arkitekter, Pauline Ringvall, Teamledare arkitektur
Origo arkitekter, Åsa Machado, Arkitekt MSA & Partner
Skanska, Erik Bragg, Affärsutvecklingschef skolor
Skolhusgruppen, Karolina Lorentzi, Arkitekt SAR/MSA & Ordförande
Snidare Arkitekter, Linus Sundin Eriksson, Arkitekt SAR/MSA
SWECO Architects, Louise Lindquist Sassene, Arkitekt & Affärsutvecklingsledare lärmiljöer
Tengbom, Lina Swanberg, Arkitekt MSA & Segmentsansvarig
Forum Bygga Skola, Magnus Anclair, Vd och projektledare
White, Niklas Singstedt, Arkitekt & Partner
Wästbygg, Anders Berglind, Affärsutvecklare