Bostadsbyggande ger tillväxt

Finskt recept för hållbar bostadsboom eller, var är 90-talisternas ”miljonprogram”? Vår Almedalsskrift 2013.

Bostadsbristen i Sverige är akut. Framförallt i storstäder och på högskoleorter. Årligen byggs ungefär hälften så många bostäder i förhållande till vad som behövs. Situationen är långt ifrån ny. Dagens bostadsbrist är ett resultat av ett bostadsbyggande som under många år varit alltför lågt.

Vi har gjort det förut - byggt bort bostadsbristen Några av bostadsmarknadens största förlorare är 90-talisterna – Sveriges största ungdomsgeneration på mycket länge. Snart vill de flytta hemifrån, men hur 90-talisterna ska få tak över huvudet är idag högst oklart. Av de omfattande bostadspolitiska satsningar som riktats mot tidigare generationers bostadsbehov syns inte mycket till.

Fem förslag från NCC

  • Reformera den kommunala markhanteringen med finska HITAS-modellen som inspiration
  • Förenkla planförfarandet enligt tysk bygglagstiftning
  • Begränsa tiden för överklaganden
  • Ersätt kommunala särkrav med skärpta enhetliga krav
  • Tuffare nationella krav harmoniserade med nordiska grannländer