NCC:s verksamhet inom schaktfritt ledningsbyggande har upphört

NCC erbjuder all form av ledningsbyggande och ledningsrenovering för avlopp, vatten, dagvatten, fiber och el, men har inte längre någon egen verksamhet med tekniker inom schaktfritt ledningsbyggande.

Schaktfritt ledningsbyggande i NCC:s regi upphörde i samband med att NCC sålde enheten NCC NoDig, med verksamhet i Sverige och Norge till No Dig Alliance.  

NCC sålde NCC NoDig med all ingående verksamhet i ett nytt bolag. I samband med affären övergick medarbetarna i verksamheten till det nya bolaget som ägs av No Dig Alliance.

NCC informerade om försäljningen i samband med att kontrakt tecknades mellan NCC och No Dig Alliance i juli 2022.

Mer information finns i NCC:s pressmeddelande.