Aktuella händelser i omvärlden

Nedan informerar vi om händelser i vår omvärld som kan ha effekt för NCC.

Kriget i Ukraina

NCC har ingen verksamhet i Ryssland, Belarus eller Ukraina och den direkta påverkan är begränsad. Koncernen har några få underentreprenörer och leverantörer med kopplingar till berörda länder. Däremot kan NCC påverkas av den globala ekonomin och inte minst av prisförändringar och brist på insatsvaror, olja och oljebaserade produkter samt energi. Vi följer utvecklingen noga.

Corona-pandemin

NCC:s ambition är och har varit att bedriva vår verksamhet med så få störningar som möjligt med anledning av Corona-pandemin och att försöka hitta lösningar på problem som kan uppstå, samtidigt som vi följer myndigheternas restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridningen. Pandemier kan påverka NCC på flera sätt, t ex tillgång till arbetskraft kan påverkas av inskränkningar i resande och rörelsefrihet samt hälsoläge och karantänsregler, men under 2021 och 2022 så hade pandemin ingen direkt påverkan på koncernen och verksamheten har kunnat ha en god framdrift.

Tove Stål

Head of Group External Relations, NCC Group

Amelie Winberg

Manager, Media Relations Sweden, NCC Group