Aktuella händelser i omvärlden

Nedan informerar vi om händelser i vår omvärld som kan ha effekt för NCC.

Kriget i Ukraina

NCC har ingen verksamhet i Ryssland, Belarus eller Ukraina och den direkta påverkan är begränsad. Koncernen har några få underentreprenörer och leverantörer med kopplingar till berörda länder. Däremot kan NCC påverkas av den globala ekonomin och inte minst av prisförändringar och brist på insatsvaror, olja och oljebaserade produkter samt energi. Vi följer utvecklingen noga.