Multihuset Bryggan, Limhamns läge, Malmö

Hela området i Limhamns läge ska utvecklas. Kontor, handel, bostäder, parker och stråk ska ta plats alldeles vid havet. Från vårt kvarter i Limhamn kan du se havet och i huset finns all tänkbar service. Bryggan är vårt Multihus och ligger i navet av Limhamn och utvecklas med social hållbarhet i fokus. Det betyder att vi med väl genomtänkt stadsutveckling utgår från platsens förutsättningar samt människors behov och skapar en miljö där alla invånare i Limhamn ska känna sig välkomna.

Om Multihuset Bryggan

Multihuset Bryggan kommer att innehålla det mesta; ett yttre lager av bostäder, kontor, handel och service samt en kärna bestående av ett parkeringshus.Till det lägger vi en förskola med gård uppe på taket.

Parkeringshuset, som utgör byggnadens kärna, sträcker sig genom huset från källarplan till och med våning fem. P-huset kläs in med kontor på norr- och sydsidan och med bostäder i väster. Förskolan på sjätte våningen utgörs av fyra avdelningar för upp till totalt 80 barn. Gården ligger på taket.

Det kommer att synas att kvarteret innehåller många olika funktioner. Fasaderna ger uttryck för innehållet och ge en naturlig variation. Planerad inflyttning i huset är hösten 2019, när också förskolan väntas öppna.

Flera aktörer har redan tecknat upp sig på lokaler i huset, såsom Coop, Apcoa, Region Skåne, Apoteket och Malmö Stad Förskoleförvaltningen.

Återstår gör ca 2300 kvm kontor som kan delas upp i mindre kontor from 90 kvm.

Återstår gör lokaler som lämpar sig för övriga samhällsaktörer inom såväl utbildning, fritidsverksamhet som vård och omsorg. Ytorna är flexibla och går att anpassa efter verksamhetens behov. Café eller restaurangverksamhet har möjlighet att etablera sig i fantastiskt läge med utsikt mot havet.

Lokalerna som gör det möjligt

Rätt kontor är en framgångsfaktor. Ett modernt kontor, som anpassats utifrån den verksamhet som ska drivas där, blir såväl företagets ansikte utåt som en plats där medarbetarna kan arbeta effektivt. Människor som mår bra på arbetsplatsen har lägre sjukfrånvaro, presterar bättre och genererar därigenom mer vinst till företaget.

Samtidigt blir det allt viktigare att erbjuda en inspirerande arbetsmiljö i rätt läge för att locka till sig och behålla de bästa medarbetarna. Därför är det inte så konstigt att allt fler företag ser kontoret som ett affärsstrategiskt verktyg.

Miljö

När du väljer miljöcertifierade lokaler tar du ansvar för en hållbar utveckling. Ditt miljöansvar genererar lönsamhet i form av lägre energikostnader, ett stärkt varumärke och nöjda medarbetare som mår bra och presterar på topp.

Miljöcertifieringen blir ditt kvitto

För Multihuset Bryggan är miljömålen högt ställda. Genom miljöcertifiering BREEAM Very Good får du ett objektivt kvitto på att fastigheten håller hög kvalitet och verkligen lever upp till de högt ställda miljömålen.

BREEAM tar ett helhetsgrepp kring byggnaden och den närliggande omgivningen. Godkänd certifiering innebär att fastigheten utvärderats mot ett antal fastställda riktvärden. Energi- och vattenanvändning, inomhusklimat, föroreningar, transporter, byggnadsmaterial, avfallshantering och förvaltningsprocesser är ett urval av alla de aspekter som utvärderas.

Låg energianvändning – ett gemensamt mål

I Multihuset Bryggan på Limhamn finns alla förutsättningar för dig som hyresgäst att arbeta klimatklokt. Här mäts till exempel el, värme och kyla individuellt. Den höga tekniska standarden ger låga driftskostnader, flexibla lokaler och ett gott inomhusklimat. Likaså innebär miljöcertifieringen att inomhusmiljön är hälsosam för dig och dina kollegor. En flytt hit är ett positivt ställningstagande för hållbarhetsfrågor, vilket stärker varumärket.

 • Låg energianvändning – lägre kostnader och koldioxidutsläpp
 • Miljömässigt bra materialval – ett hållbart samhälle
 • Sunt inomhusklimat – lägre sjukfrånvaro
 • Individuell mätning av el och värme/kyla – betala bara för den egna verksamheten
 • Miljöutbildning för hyresgästen – lägre miljöpåverkan
 • Hållbara hyresavtal – lägre miljöpåverkan
Fakta
 • Ort: Malmö
 • Projekttyp: Kontor, Handel
 • Projektfas: Uthyrning pågår
 • Kontor: 2500 m²
 • Byggnadsstart: 2016
 • Inflyttningsdatum: 2019
 • Certifikat: BREEAM
 • Arkitekt: Kamikaze Arkitekter
Fredrik Johansson Foto/illustration: Klas Andersson
Fredrik Johansson

Kundansvarig uthyrning, NCC Property Development

Anmäl intresse

Läs mer om vår integritetspolicy