Illustrationsbild över det nya huset i hållbart material, Habitat 7 på Masthuggskajen i Göteborg.