Lediga lokaler Göteborg

NCC utvecklar och hyr ut nya kontors-, handels- och logistikfastigheter i bra lägen. Vi har lediga kontor i Göteborg och Mölndal. NCC utvecklar nya byggnader i nära samarbete med kunden. Det innebär att vi kan skräddarsy en lokal eller fastighet så att den passar er verksamhet som bäst. Se våra kontor nedan.

Nya kontor vid Masthuggskajen och i Mölndal

Det geografiska läget, arkitekturen och inomhusmiljön. Alla är kraftfulla verktyg för att låta kontoret levandegöra ett företags värderingar, syn på hållbarhet och företagskultur. Rätt kontor skickar rätt signaler och bidrar till bättre affär. Rätt kontor lockar framtidens talanger, inspirerar till bättre samarbeten, speglar visioner och skapar flexibilitet i en föränderlig värld. Just nu bygger vi kontor för framtiden vid Masthuggskajen och i Mölndal. Läs mer om projekten nedan.