Integritetspolicy webbplats

1. Inledning

Vid besök på någon av NCCs webbplatser, kan NCC AB ("NCC", "vi", "oss") samla in och behandla personuppgifter ("Personuppgifter") om dig.

Det NCC-bolag som tillhandahåller den webbplats du besöker är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") beskriver vilka Personuppgifter NCC samlar in och för vilka ändamål Personuppgifterna behandlas. 

I denna Integritetspolicy innefattar termen "behandling" alla aktiviteter som involverar dina Personuppgifter inklusive insamling, hantering, lagring, spridning, framtagning, användning, överföring och radering eller förstöring av information.

Med "Tillämplig dataskyddslagstiftning" avses dataskyddlagstiftning och andra regleringar som tillkommit genom implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och, från 25 maj 2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ("GDPR")

Med "Personuppgifter" avses varje upplysning som är hänförlig till en identifierbar eller identifierad fysisk person.

2. Cookies

NCC använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig och din enhet (såsom telefon eller dator) när du besöker vår webbplats. Klicka här för mer information om NCCs användande av cookies.

3. Varför samlar vi in dina personuppgifter

3.1 Vi samlar in Personuppgifter från dig (såsom namn och e-postadress) om du väljer att kontakta oss genom webbplatsen. Se även avsnitt 2.1 ovan gällande användande av cookies.

3.2 Vi kan även samla in Personuppgifter från andra källor när vi mäter och analyserar vår aktivitet i sociala medier (t.ex. från utgivna artiklar och kanaler i sociala medier).

4. Varför samlar vi in och behandlar dina personuppgifter

4.1 Ge dig information i t.ex. Nyhetsbrev, Kataloger och Pressmeddelanden 

Om du prenumererar på nyhetsbrev, kataloger, pressmeddelanden och liknande information om NCC och dess verksamhet eller beställer sådan information vid enstaka tillfällen behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att förse dig med efterfrågad prenumeration eller information. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar: 

Kategorier av personuppgifter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag/organisation

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla dig prenumerationer och information som du efterfrågat. Om du inte tillhandahåller oss information markerad med * på webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

4.2 Besvara dina Frågor och hantera Feedback 

De flesta av våra webbplatser erbjuder besökare en möjlighet att kommunicera med oss genom att ställa frågor eller ge oss feedback gällande våra tjänster och vår verksamhet. Om du använder en sådan funktion kommer NCC att behandla dina Personuppgifter i syfte att besvara dina frågor eller hantera din feedback. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Feedback och kommentarer från dig

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse att besvara frågor och hantera feedback från dig. Om du inte tillhandahåller oss med information markerad med * på webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

4.3 Besvara dina offertförfrågningar

På vissa av våra webbplatser kan du skicka en offertförfrågan avseende ett visst arbete eller tjänst som utförs av NCC. Om du skickar en sådan offertförfrågan kommer NCC att behandla dina Personuppgifter i syfte att besvara och hantera dina offertförfrågningar. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Företag/organisation

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse att besvara och hantera dina offertförfrågningar. Om du inte tillhandahåller oss information markerad med * på webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

4.4 Besvara dina köpförfrågningar

På vissa av våra webbplatser kan du skicka en köpförfrågan gällande våra produkter och tjänster. Om du skickar en köpförfrågan kommer NCC att behandla dina Personuppgifter i syfte att kunna besvara och hantera dina köpförfrågningar. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Kreditupplysning (inklusive t.ex. kreditvärdighet och betalningsanmärkningar
 • Företag/organisation
 • Organisationsnummer
 • Annan företags- och finansiell information som finns tillgänglig

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse att besvara och hantera dina köpförfrågningar. Om du skickar en köpförfrågan som konsument kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att kunna fullgöra de förpliktelser som framgår av köpavtalet mellan dig och NCC, artikel 6.1 b) GDPR. Om du inte tillhandahåller oss med information markerad med * på webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

4.5 Hantera och besvara dina förfrågningar och meddelanden i våra affärsportaler

Som företagskund eller leverantör hos NCC har du tillgång till några av våra affärsportaler där du till exempel kan se och hantera pågående projekt och avtal, lämna anbud och hantera fakturor. Om du som företagskund eller leverantör hos NCC använder dessa funktioner kommer NCC att behandla Personuppgifter i syfte att kunna hantera den pågående relationen med dig och för att svara på och- utvärdera dina anbud. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Position/titel på företaget
 • Personnummer
 • Företag/organisation
 • Ansvarsområde
 • Företagsinformation som är offentlig (t.ex. antal anställda och momsregistreringsnummer)
 • Finansiell information (relaterat till fakturor, anbud, avtal m.m.)
 • Kommentarer från dig

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och besvara dina förfrågningar och meddelanden i våra affärsportaler. Om du inte tillhandahåller oss med information markerad med * på webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

4.6 Hantera och besvara dina rapporteringar gällande överträdelser av NCCs Uppförandekod 

Som företagskund eller leverantör hos NCC har du tillgång till vår portal där du kan rapportera in överträdelser av NCCs Uppförandekod. Om du som företagskund eller leverantör hos NCC använder dessa funktioner kommer NCC att behandla Personuppgifter i syfte att kunna hantera och undersöka inrapporterade överträdelser av NCCs Uppförandekod. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Klagomål och kommentarer från dig

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och undersöka den inrapporterade överträdelsen av NCCs Uppförandekod.

4.7 Skapa personliga användarkonton på webbplatsen

Vissa av NCCs webbplatser möjliggör för användare att skapa personliga användarkonton med inloggning. Om du skapar ett konto på en sådan webbplats kommer NCC att behandla dina Personuppgifter i syfte att skapa och hantera ditt personliga konto, skapa din inloggning och ge dig tillgång till ditt konto. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Kundnummer
 • Telefonnummer

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse att skapa och hantera ditt användarkonto och för att fullgöra våra förpliktelser i användarkontoavtalet med dig. Om du inte tillhandahåller oss med information markerad med * på webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

4.8 Hantera klagomål och fullgöra våra garantiåtaganden avseende våra produkter

På vissa av våra webbplatser kan du inge klagomål avseende våra produkter. När du inger ett klagomål till oss kommer NCC att behandla dina Personuppgifter i syfte att undersöka, hantera och besvara dina klagomål för att fullgöra våra garantiåtaganden. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Adress och våningsplan
 • Avdelningsnummer
 • Telefonnummer
 • Kundens referens
 • Typ av egendom
 • Företag/organisation
 • Klagomål och kommentarer från dig

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att undersöka, hantera och besvara dina klagomål. Om du är en konsument som har köpt våra produkter eller tjänster kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att kunna fullgöra de förpliktelser som framgår av köpeavtalet som föreligger mellan NCC och dig, artikel 6.1 b) GDPR. Om du inte tillhandahåller oss med information markerad med * på webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

4.9 Hantera din beställning av byggnadsmaterial och andra produkter som NCC tillhandahåller

På vissa av våra webbplatser kan du beställa byggnadsmaterial (såsom asfalt) och andra produkter som NCC tillhandahåller. Om du beställer byggnadsmaterial hos oss eller andra produkter vi tillhandahåller kommer NCC att behandla dina Personuppgifter i syfte att hantera din beställning. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Företag/organisation
 • Företags ID
 • Position/titel på företaget
 • Organisationsnummer
 • Fakturanummer
 • Exporttillståndsnummer
 • Kundnummer

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse att hantera din beställning. Om du beställer produkter som konsument kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att kunna fullgöra de förpliktelser som framgår av köpeavtalet som föreligger mellan NCC och dig, artikel 6.1 b) GDPR. Om du inte tillhandahåller oss information markerad med * på webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

4.10 Hantera tävlingar

Om du väljer att delta i tävlingar som arrangeras av NCC kommer vi att behandla Personuppgifter i syfte att administrera tävlingen, bestämma priser och kommunicera med deltagarna. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Avdelning
 • Verksamhetsområde

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse att administrera tävlingen, bestämma priser och kommunicera med deltagarna. Om du inte tillhandahåller oss information markerad med * på webbplatsen s kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

4.11 Hantera din anmälan till- och deltagande på Event och Utbildningar

På vissa av våra webbplatser kan du anmäla dig till event och utbildningar. Om du anmäler dig kommer NCC att behandla dina Personuppgifter i syfte att kunna hantera och svara på dina intresseanmälningar och anmälningar. Om du anmäler dig till ett event eller en utbildning kommer vi även att använda dina personuppgifter för att kunna utföra eventet eller utbildningen. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Företag/organisation
 • Personnummer
 • Adress
 • Kostpreferenser
 • Jobbtitel

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att administrera dina intresseanmälningar för- och deltagande i utbildningar eller event. Om du inte tillhandahåller oss med information markerad med * på webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster. Vi kommer att fråga efter ditt samtycke (artikel 9.2 a) GDPR) gällande kostpreferenser.

4.12 Administrera intresseanmälningar för kommersiella fastigheter

På vissa av våra webbplatser kan du skicka in intresseanmälningar för kommersiella fastigheter. Om du gör det kommer NCC att behandla dina Personuppgifter för att kunna administrera och besvara dina intresseanmälningar. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Företag/organisation
 • Adress
 • Jobbtitel

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera din intresseanmälan gällande våra kommersiella fastigheter. Om du inte tillhandahåller oss med information markerad med * på webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

4.13 Administrera dina jobbansökningar

På vissa av våra webbplatser kan du skicka in jobbansökningar för att bli anställd hos NCC. Vår behandling av dina Personuppgifter för att kunna administrera och utvärdera jobbansökningar regleras av vår Integritetspolicy för arbetssökande,länk

4.14 Upprätta Trafikanordningsplaner

På vissa av våra webbplatser kan du skapa en begäran om upprättande av Trafikanordningsplaner. Om du begär detta kommer NCC att behandla dina Personuppgifter i syfte att kunna administrera din begäran, kommunicera med dig och fastställa Trafikanordningsplanen. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress

Din inskickade begäran kan innehålla Personuppgifter relaterat till anmälaren, huvudentreprenören, tillsynsmannen, projektledaren och andra individer som framgår av formuläret på webbplatsen. Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att administrera din begäran att upprätta en Trafikanordningsplan. Om du inte tillhandahåller oss med information markerad med * på webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

4.15 Administrera tjänster och förmåner som är tillgängliga för anställda hos NCC

Vissa av våra webbplatser är endast tillgängliga för anställda hos NCC där du som anställd till exempel kan svara på annonser om gratis andrahandsmaterial och varor eller skicka en intresseanmälan för privata hyresfastigheter som NCC tillhandahåller. Om du som anställd hos NCC använder sådana tjänster kommer NCC att behandla dina Personuppgifter i syfte att administrera och svara på dina meddelanden till oss. Om du väljer att svara på en annons eller att skicka in en intresseanmälan och inte är anställd hos NCC kommer vi att behandla dina Personuppgifter i syfte att neka dig tillgång till sådana tjänster. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Innehåll i e-post eller i annan kommunikation
 • Personnummer
 • Företag/organisation
 • Kostpreferenser
 • Husdjur
 • Föredraget datum och plats för uthyrning
 • Kommentarer från dig

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 b) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra våra förpliktelser i kontraktet mellan dig och NCC. Om du svarar på en annons eller skickar in en intresseanmälan som representant för en juridisk person eller utan att vara anställd hos NCC kommer behandlingen baseras på vårt berättigade intresse av att administrera och svara på dina meddelanden till oss samt att neka dig tillgång till tjänsterna, artikel 6.1 f) GDPR.

4.16 Marknadsföra NCC i sociala medier

NCC har aktiva profiler i sociala medier, såsom Facebook, Instagram, LinkedIn och Youtube. På dessa plattformar kan NCC publicera artiklar, bilder och videos i syfte att marknadsföra NCC. När något publiceras i våra kanaler på sociala medier kan vi komma att behandla Personuppgifter såsom namn och foto. Vi kommer endast att behandla dina Personuppgifter för nämnda syften om du har gett oss ditt samtycke (artikel 6.1 a) GDPR) eller, om det är nödvändigt, din förälders eller målsmans samtycke.

4.17 Fullgöra rättsliga förpliktelser

NCC behandlar Personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser såsom redovisning- och skatteskyldigheter. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Transaktionsuppgifter
 • Annan information som är nödvändig för ändamålet

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 c) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att NCC ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser. 

4.18 Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

NCC kan behandla dina Personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk för det fall en tvist uppstår mellan dig och NCC. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Annan information som är nödvändig för ändamålet

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att NCC ska kunna tillgodose sitt berättigade intresse att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

5. Hur länge bevarar vi dina personuppgifter

NCC bevarar dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som framgår i denna Integritetspolicy om inte en längre bevarandeperiod krävs eller är tillåten enligt lokal lag som NCC är bunden av. Vi använder följande kriterier för att fastställa bevarandeperioden: (i) så länge vi har en pågående relation med dig (antingen som enskild individ eller i din roll som anställd hos en av våra företagskunder, leverantörer eller samarbetspartners); (ii) så länge som krävs enligt rättsliga förpliktelser som NCC är bunden av (såsom skatte- och redovisningsförpliktelser); och (iii) så länge som är lämpligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (såsom tillämpliga preskriptionsbestämmelser i lag).

6. Utlämning och överförande av personuppgifter

Företag i koncernen

NCC kan lämna ut behandlade Personuppgifter till andra företag inom NCC-koncernen i syfte att upprätthålla och administrera våra tjänster och funktioner som tillhandahålls under avsnitt 4, samt i syfte att fullgöra våra rättsliga förpliktelser och att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Andra mottagare

NCC kan även lämna ut Personuppgifter till mottagare utanför NCC-koncernen såsom:

Personuppgiftsbiträden som handlar på uppdrag av NCC         

Vidare kan NCC lämna ut Personuppgifter till externa parter såsom IT-leverantörer, kommunikationsbyråer, säljare och andra som tillhandahåller tjänster som behandlar Personuppgifter enligt NCCs instruktioner. När sådant utlämnande innebär överföring av Personuppgifter utanför EU/EES kommer NCC att säkerställa att standardavtalsklausuler har ingåtts mellan NCC-enheten som överför Personuppgifterna och den externa parten. Alternativt kommer andra säkerhetsåtgärder att finnas på plats innan sådan överföring sker. 

Lämpliga säkerhetsåtgärder för länder utanför EU/EES-området                    

Enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning har du, på begäran, rätt att erhålla en kopia av dokumentation som visar att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina Personuppgifter när de överförs utanför EU/EES-området.                

Om du vill veta mer om behandlingen av dina Personuppgifter och om dina Personuppgifter överförs utanför EU/EES-områden, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår i avsnitt 9.

7. Säkerhet

Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina uppgifter är tillräckligt skyddad genom tillämpning av lämpliga säkerhetsåtgärder och, beroende på omständigheterna, med beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnad och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt risken. För att upprätthålla denna garanti har vi även implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot: otillåten eller oavsiktlig förstöring, ändring eller utlämnande; felaktig användning; skada; stöld eller förlust genom olyckshändelse; eller obehörig tillgång.

8. Dina rättigheter

8.1 Rätt till rättelse

NCC kommer att vidta åtgärder i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning för att Personuppgifter som behandlas är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Om du upptäcker att Personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina Personuppgifter rättade.

Vidare har du rätt att begära tillgång till dina Personuppgifter vi behandlar. 

8.2 Fler rättigheter från och med 25 maj 2018

Från den 25 maj 2018 har du enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning även rätt att/till:

(i) Tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om Personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina Personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.                 

(ii)  Invända mot särskild behandling

Du kan invända mot behandling av dina Personuppgifter baserat på ett berättigat intresse, mot bakgrund av den särskilda situationen och till behandling som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du har anmält dig till en prenumeration via e-post kommer det i varje e-post att finnas en lättillgänglig avanmälningsfunktion för att avsluta din prenumeration. 

(iii)  Radering

Du kan få dina Personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när uppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. 

(iv)  Begränsning av behandling

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina Personuppgifter under särskilda omständigheter, till exempel när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina Personuppgifter raderas.

(v)  Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av Personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

(vi) Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de Personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då Personuppgifter erhållits av NCC från dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

8.3 Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du är medveten om att du alltid har rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till behörig dataskyddsmyndighet om så är möjligt enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning. Integritetsskyddsmyndigheten kan nås här: https://www.imy.se/

8.4 Tredje parts information

På vissa av våra webbplatser finns länkar till t.ex. våra partners externa webbplatser. NCC är inte ansvarig för tredje parts integritetsskydd och om du väljer att besöka en länkad webbplats rekommenderar vi dig att noggrant läsa igenom integritetsvillkoren på den webbplats som besöks.

9. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta NCC på kontaktuppgifterna nedan.

Personuppgiftsansvarig är NCC AB, organisationsnummer 556034-5174. 

NCC AB
Herrjärva torg 4
Att: NCC GDPR Team
170 80 Solna

E-post: gdpr@ncc.se