Användarvillkor

Meddelande om upphovsrätt

Upphovsrätt för denna webbplats och upphovsrätt för information som tillgängliggjorts på denna webbplats, inkluderar, men är inte begränsad till, text, bilder och ljud, resten av NCC AB, dess dotterbolag, filialer, licensgivare, samriskpartner eller anställda. Alla rättigheter förbehålls. Informationen som tillgängliggjorts på denna webbplats får inte reproduceras, mångfaldigas, kopieras, överföras, sändas, distribueras, lagras, ändras, laddas ner, återanvändas, publiceras, licensieras, ompostas, säljas eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt bruk utan föregående skriftligt godkännande från NCC AB, dess dotterbolag, filialer, licensgivare, samriskpartner eller anställda. Däremot får materialet användas på ovan nämnda sätt, för strikt personligt bruk och i icke-kommersiella syften, eller där annat har meddelats, givet att materialet återges troget originalet och att källa anges.

Användning av pressmeddelanden och andra dokument som klassas som offentliga får användas i offentlig kommunikation om informationens källa har angetts.

Länkar

NCC tillhandahåller hypertextlänkar till webbplatser på internet som ägs eller drivs av tredje part. Dessa tillhandahålls för din bekvämlighets skull och NCC ansvarar inte för och har ingen kontroll över sådana externa webbplatser. När du använder en extern hypertextlänk innebär det att du lämnar NCC:s webbplats och NCC tar därför inget ansvar för och ger inga garantier eller representationer vad gäller länkar till tredje parts webbplatser. När du klickar på länkar till tredje parts webbplats bör du läsa och godkänna webbplatsens användarvillkor innan du använder webbplatsen. Du godkänner också att NCC inte ansvarar för sekretesspolicyer eller förfaranden eller innehåll på sådana tredje parts webbplatser och kan inte hållas ansvarigt för material som skapats eller publicerats av sådana tredje parts webbplatser. Dessutom innebär inte en länk till en webbplats som inte tillhör NCC att NCC saluför webbplatsen eller produkterna eller tjänsterna som det hänvisas till på sådan tredje parts webbplats.