Trainee

Vårt traineeprogram är den perfekta övergången från teori till praktik.

Här har du chansen att utveckla en bred kunskap om vår verksamhet, möjliga yrkesval och utvecklingsvägar inom NCC och samtidigt skapa en bra grund att stå på inför framtiden.

Vi har flera fasta moment som till exempel produktion, kalkyl och inköp.

Vårt traineeprogram

Vårt traineeprogram är 18 månader långt. Programmet anpassas efter NCC:s framtida rekryteringsbehov och utifrån din kompetens, dina erfarenheter och intresseområden.

Oavsett var inom NCC du startar din traineetjänst är det viktigt att du lär känna företaget, våra värderingar och dina traineekollegor, därför startar vi upp med en nationell träff.

Traineeprogrammet varvar praktik med teori. Du får bekanta dig med, och arbeta på, flera olika arbetsplatser och möta olika yrkesgrupper. I teoriblocken stärks din kompetens inom områden som juridik, arbetsmiljö, verksamhetsstyrning samt individ- och grupputveckling.

För att stärka ditt nätverk ytterligare anordnas nationella träffar med övriga trainees inom NCC. Vid programmets start upprättar du en utvecklingsplan tillsammans med din chef som du arbetar efter under programmets gång.

Vem kan bli Trainee?

Traineeprogrammet är för dig som har en akademisk bakgrund som civilingenjör med studieinriktning Väg och Vatten, Samhällsbyggnad, Lantmäteri, Industriell ekonomi eller annan bygginriktning. Du är nyutexaminerad civilingenjör och kan dessutom ha högst ett par års kvalificerad arbetslivserfarenhet. Viktigt är självklart att du har ett genuint intresse för NCC:s verksamhet och delar våra värderingar.