Rekrytering på NCC - Så går det till!

För vissa rekryteringsprocesser sker urvalet av kandidater löpande men gällande exempelvis våra Traineerekryteringar startar oftast urvalet först efter sista ansökningsdatum. Vi har som ambition att återkomma till alla sökande så snart som möjligt. Gemensamt för våra program är att det är många platser som ska tillsättas och många sökande vilket leder till att urvalet tar lång tid. Om du har några frågor kring tjänsten i sig eller kring status för din ansökan är du varmt välkommen att kontakta HR på den orten du har sökt till.

Hur många platser som erbjuds skiljer sig beroende på vilken region du söker till, detta eftersom mängden projekt och handledare ofta varierar. Vilken utbildning och kompetens som efterfrågas varierar också beroende på vart du söker dig, lika så när du får svar på om du blivit antagen eller ej.

Nedan beskriver vi de olika stegen i vår rekryteringsprocess

Selektering av ansökningar

Om du är en av de kandidater som bäst matchar tjänstens kravprofil kontaktar vi dig för en kortare telefonavstämning där vi följer upp din ansökan med kompletterande frågor. Vid rekrytering av Trainee börjar processen med att samtliga kandidat som uppfyller skallkraven genomför ett personlighetsformulär samt färdighetstest. Vi genomför även en kortare videointervju med utvalda kandidater. 

Om du inte är en av dem som går vidare i processen, får du återkoppling per mail så snart vi har möjlighet efter sista ansökningsdagen.

Intervju hos NCC

Är du en av de som kandidater som går vidare efter samtalet/testerna blir du kallad till en intervju på plats hos oss på NCC. Intervjun brukar pågå under ca 1 - 1,5 timme och sker med HR och/eller ansvarig chef. I slutet av intervjun får du information om hur rekryteringsprocessen fortsättningsvis kommer att se ut.

Validering

Är du en av våra slutkandidater kommer du även att få lämna in eventuella intyg samt lämna vidtalade referenser så att vi kan säkerställa och bekräfta dina erfarenheter och kompetenser.

Kontraktsskrivning

I samband med kontraktsskrivning går vi igenom NCC:s förmåner samt kommer överens om lämpligt anställningsdatum.

Återkoppling - Vi följer upp din upplevelse

Vi lägger stor vikt vid vår rekryteringsprocess där du som kandidat ständigt står i centrum. Vi genomför regelbundet enkätundersökningar där du som sökt jobb hos oss kommer få frågan om att delta. Då vi alltid strävar efter att bli bättre uppskattar vi verkligen din feedback!