Tekniksprånget

Har du läst natur eller teknik på gymnasiet och är under 21 år? Drömmer du om att få vara med och bygga framtidens samhälle? Som ingenjör kan du förverkliga dina drömmar! Genom Tekniksprånget får du möjligheten att ta reda på om ingenjör är något för dig.

På NCC får du som praktikant inom Tekniksprånget prova på hur det är att arbeta i ett stort byggföretag. Du får en inblick i olika delar av vår verksamhet där vi bland annat producerar bostäder, vägar, broar och kommersiella fastigheter.

Praktiken omfattar allt från planeringsstadiet till produktion. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på var i organisationen du gör din praktik, men gemensamt för samtliga områden är att du får en inblick i flera olika funktioner. Du kan räkna med att vara ute på våra spännande byggprojekt och ibland även i kontorsmiljö. Gör du din praktik i produktion finns goda chanser till att få skugga såväl platschef som yrkesarbetare vilket ger en inblick i hur vardagen ser ut i våra projekt. Genom upplägget får du ta del av flera viktiga faser som ett projekt hos NCC innehåller och tack vare detta förstå vi påverkar och bidrar till samhällsutvecklingen.

Under min praktik har jag fått en helt ny och breddad syn på byggbranschen.

"Under praktiken har jag varit delaktig i betongproduktionen på projektet med gjutningar, kontroller och betongprover. Jag har fått skriva rapporter om vad som görs i produktionen, gått på miljö- och skyddsronder på projektets arbetsområde och varit med på möten med underentreprenörer och ansvariga för projektets olika delar."

Viktor, praktik via Tekniksprånget på E02 Centralen i Göteborg

Nu vet jag vad jag vill arbeta med i framtiden.

"Jag hade ingen aning om vad en byggingenjör egentligen jobbar med och när jag såg en annons om fyra månaders praktik för att få testa på ingenjörsyrket såg jag det som en väldigt bra möjlighet till att både se om detta yrke är något för mig, få massa nya kunskaper och erfarenheter, samt få kontakter till framtiden. När praktiken var slut insåg jag att detta är det jag vill jobba med i framtiden."

Filippa, praktik via Tekniksprånget i Göteborg