Frågor om lärlingsplats?

Vill du veta mer om Lärling på NCC eller undrar om det finns möjlighet för oss att ta emot lärlingar på just din ort? Hör av dig till de ansvariga för lärlingsfrågor på våra lokala personalavdelningar.

Andreas Larsson

Ansvarig lärlingsfrågor Gävleborg/Dalarna län, NCC Group

Lars-Åke Eriksmark

Ansvarig lärlingsfrågor Uppsala län, NCC Group

Martin Sjöholm

Ansvarig lärlingsfrågor Västmanland/Sörmlands län, NCC Group

Magnus Schill

Ansvarig lärlingsfrågor Kalmar län/Blekinge län/Kronobergs län

Ylva Björnfot

Ansvarig lärlingsfrågor Norrbottens län, NCC Group

Sara Sundén

Ansvarig lärlingsfrågor Norrbottens län

Patrik Klevstad

Ansvarig lärlingsfrågor bostad Stockholms län, NCC Group

Johan Östling

Ansvarig lärlingsfrågor hus, Stockholms län, NCC Group

Per Mangs

Ansvarig lärlingsfrågor mark Stockholms län, NCC Group

Christer Persson

Ansvarig lärlingsfrågor anläggning Stockholms län, NCC Group

Åsa Hammarberg

Ansvarig lärlingsfrågor Skåne län, NCC Group

Viktor Karlsson

Ansvarig lärlingsfrågor Västerbottens län, NCC Group

Sören Hallberg

Ansvarig lärlingsfrågor Västra Götalands län, NCC Group

Emelie Gustafsson

Ansvarig för lärlingsfrågor Sydost/East , NCC Building

Ann-Sofie Barin

Ansvarig för lärlingsfrågor, Infra Teknik Vatten & Miljöteknik

Malin Ekstrand

Ansvarig lärlingsfrågor Civil West för Västra Götalands län, NCC Group

Richard Vestermark

Ansvarig lärlingsfrågor Örebro/Värmlands län, NCC Group

Magnus Gustafsson

Ansvarig lärlingsfrågor Västernorrland/Jämtland län, NCC Group

Peter Yngve

Ansvarig lärlingsfrågor Östergötlands län, NCC Group