Återköp av egna aktier

Styrelsen för NCC AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 april 2017 beslutat om återköp och försäljning av egna B-aktier.

Syftet med styrelsens beslut om att utnyttja mandatet är att säkra Bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av NCC:s utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2015, LTI 2016 och LTI 2017). Syftet med försäljningen är att täcka kostnader för sociala avgifter och syntetiska aktier för LTI 2014.

För mer information om återköpen, se Pressmeddelande

För mer information om återköpta transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholm.