Kapitalmarknadsträff

Inbjudan till kapitalmarknadsträff med NCC

NCC bjuder in representanter från finansmarknad och media till kapitalmarknadsträff med NCC tisdagen den 16 oktober i Stockholm.

Vd och koncernchef Tomas Carlsson gör som tidigare aviserat en genomlysning av bolaget och slutsatserna från denna kommer att presenteras vid mötet. Vid mötet kommer koncernchefen och andra medlemmar av koncernledningen att medverka. NCC planerar även att presentera ett preliminärt resultat för perioden januari-september 2018. Det preliminära resultatet kommuniceras i ett pressmeddelande den 16 oktober kl. 07.10. En fullständig delårsrapport publiceras enligt plan den 25 oktober.

Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23

Tid: 08.30 (presentationerna startar kl. 09.00) till 11.30 med efterföljande lunch.

Anmälan: Om du önskar närvara på NCC:s kapitalmarknadsträff, vänligen anmäl dig senast den 10 oktober via denna länk.

Det går även att följa kapitalmarknadsträffen via webbcast och telefon. Mer information kommer på denna sida.