Urval av medlemskap, initiativ och nätverk inom hållbarhet

NCC deltar i branschsamarbeten och initiativ inom hållbarhet på samtliga marknader och tar en aktiv roll i branschföreningar, näringslivsorganisationer och handelskamrar där vi har verksamhet.

Nedan följer ett urval av åtaganden som NCC undertecknat eller ställt sig bakom samt organisationer där NCC arbetar aktivt genom exempelvis en styrelseplats. 

Undertecknade åtaganden och riktlinjer som NCC ställt sig bakom

 • FN:s Global Compact
 • Task Force on Climate-Related Financial Disclosures
 • CDP (tidigare Carbon Disclosure Project)
 • Fossilfritt Sverige
 • Strakstiltak för klimat och miljö för norsk bygg- och anläggningsindustri
 • Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK)

Urval av organisationer där NCC är en aktiv medlem eller har en styrelseplats

 • Branschorganisationerna Byggföretagen (Sverige), EBA (Norge), Di Byggeri (Danmark) och Finländska byggindustriernas förbund (Rakennusteollisuus RY)
 • Sweden Green Building Council, Green Building Council Denmark, Green Building Council Finland, Norwegian Green Building Council
 • Entreprenörforeningen Bygg og Anlegg (Norge), Föreningen for Byggeriets Samfundsansvar (Danmark), Sveriges Bergmaterialindustri (SBMi)
 • Institutet mot mutor (IMM), Transparency International
 • Stockholms handelskammare, Sydsvenska handelskammaren, Västsvenska handelskammaren