Urval av medlemskap, initiativ och nätverk inom hållbarhet

Undertecknade åtaganden

 • UN Global Compact
 • Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK)
 • Fossilfritt Sverige
  Sveriges Bygg- och anläggningssektor
  Sveriges Bergmaterialindustrin
  Betonginitiativet

Medlemskap där NCC har styrelseplats

 • Sweden Green Building Council
 • Sydsvenska Handelskammaren
 • Västsvenska Handelskammaren
 • Urban Land Institute (ULI)
 • Gate 21
 • Föreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Övriga medlemskap, nätverk och stödjande av initiativ

Helhetsfokus

 • Byens Netværk
 • Stockholms Handelskammare
 • Byggesocietetet
 • Erhvervsklynge for byggeri og anlæg

Compliance

 • Transparency International Sverige
 • Institutet mot mutor

Klimatpåverkan

 • CDP
 • Task force on Climate-related Financial Disclosure
 • Næring for klima
 • Bygg21-signaturen
 • Klimatpartnerskap

Miljöfokus

 • Finländska byggindustriernas förbund (CFCI)
 • Combient
 • C/O City
 • Scandinavian Green Infrastructure Association

Cirkularitet

 • Circular Sweden
 • Nordic Innovation