Urval av medlemskap, initiativ och nätverk inom hållbarhet

NCC deltar i branschsamarbeten och initiativ för ett hållbart näringsliv på alla marknader, och tar en aktiv del i arbetet i exempelvis branschföreningar, näringslivsorganisationer och handelskamrar. Nedan följer ett mindre urval av åtaganden som NCC undertecknat samt organisationer där NCC arbetar aktivt genom exempelvis en styrelseplats.

Undertecknade åtaganden och riktlinjer som NCC ställt sig bakom

 • FN:s Global Compact
 • Fossilfritt Sverige
 • Sveriges Bergmaterialindustrin
 • Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK)
 • Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

Urval av medlemskap, nätverk och stödjande av initiativ

 • CDP (tidigare Carbon Disclosure Project)
 • Branschorganisationerna Byggföretagen (Sverige), EBA (Norge), DI Byggeri (Danmark) och Finländska byggindustriernas förbund (Rakennusteollisuus RY)
 • Sweden Green Building Council, Green Building Council Denmark, Green Building Council Finland, Norwegian Green Building Council
 • Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (Norge), Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (Danmark)
 • Institutet Mot Mutor (IMM), Transparency International – Sweden
 • Sydsvenska handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Stockholms handelskammare